385438
 

Plan przerw urlopowych Oddziałów Żłobka Miejskiego w roku 2017 

 

Oddział Żłobka Miejskiego przy ulicy: Miesiąc urlopowy
   
Ligonia 43 sierpień
Szeptyckiego 1 lipiec
Ordona 3A lipiec
Bytomska 8A sierpień
Tysiąclecia 45 lipiec
Uniwersytecka 15 sierpień
Grzegorzka 2 lipiec
Zadole 24A sierpień
Wojciecha 23A lipiec
Ciesielska 1 sierpień


Limity miejsc w roku 2016/2017

Oddział Żłobka Miejskiego przy ulicy Limit miejsc:
   
Ligonia 43 - 87 miejsc
Szeptyckiego 1 - 52 miejsc
Ordona 3A - 115 miejsc
Bytomska 8A - 52 miejsca
Tysiąclecia 45 - 55 miejsc
Uniwersytecka 15 - 55 miejsc
Grzegorzka 2 - 40 miejsc
Zadole 24A - 111 miejsc
Wojciecha 23A - 30 miejsc
Ciesielska 1 - 52 miejsca
RAZEM - 649 miejsc

+ 140 miejsc w Żłobkach realizujcych projekt

pn. "Żłobek szansą na rozwój rodziny

i aktywność zawodową rodziców"

RAZEM miejsc 789

 

 

 


 

Warunki przyjęć do żłobka:

- Wymagany wiek: od ukończenia 4 miesiąca do 3 roku życia.

- Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego dziecka o braku przeciwwskazań do przebywania dziecka w żłobku

- Oświadczenie rodzica lub prawnego opiekuna dziecka o braku zachorowań zakaźnych dziecka, ewentualnie najbliższej rodziny w okresie ostatnich dwóch tygodni,

- Dowód tożsamości jednego z rodziców lub opiekunów prawnych dziecka.

- Pozytywne rozpatrzenie Wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka. Wypełnij wniosek.

W przypadku wątpliwości możesz zapoznać się z krótkim poradnikiem

- Regulamin Zapisów

Kryteria punktowe naboru do Oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach

UWAGA! Wnioski należy składać OSOBIŚCIE u Kierownika wybranego Oddziału Żłobka. Wnioski przesłane drogą pocztową nie będą rejestrowane!

Opłata stała, jednakowa dla wszystkich Oddziałów Żłobka Miejskiego wynosi od dnia 5.01.2012 r. - 150,00 zł

Dzienna stawka żywieniowa (uzależniona od dni obecności dziecka w żłobku i ilości zadeklarowanych posiłków) - wynosi 5,00 zł.