392173
 

 

Plan przerw urlopowuch Oddziałów Żłobka Miejskiego w roku 2015

o. Ligonia 43 sierpień
o. Szeptyckiego 1 lipiec
o. Ordona 3A lipiec
o. Bytomska 8A sierpień
o. Tysiąclecia 45 lipiec
o. Uniwersytecka 15 sierpień
o. Grzegorzka 2 lipiec
o. Zadole 24A sierpień
o. Wojciecha 23A lipiec
o. Ciesielska 1 sierpień

 

Limity miejsc w roku 2014/2015

o. Ligonia 43 - 87 miejsc
o. Szeptyckiego 1 - 52 miejsc
o. Ordona 3A - 85 miejsc
o. Bytomska 8A - 52 miejsca
o. Tysiąclecia 45 - 55 miejsc
o. Uniwersytecka 15 - 55 miejsc
o. Grzegorzka 2 - 40 miejsc
o. Zadole 24A - 111 miejsc
o. Wojciecha 23A - 30 miejsc
o. Ciesielska 1 - 52 miejsca
 

W związku ze zmianą siedziby administracji Żłobka Miejskiego w Katowicach z ul. Ordona 3A na ul. Sokolską 26 oraz związanym z tym przedsięwzięciem przeniesieniem numerów telefonów, centrali telefonicznej, sieci teleinformatycznej itp., uprzejmie informuję, że w dniach 2.09. – 4.09. mogą nastąpić okresowe zakłócenia w kontakcie z naszą administracją. W związku z powyższym w w/w dniach, prosimy o kontakt pod n/w numerami: 

32 728 11 29, 501 172 952, 516 705 728.

 

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy!


 

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami informujemy, że od dnia 1.07.2015 r. obsługę kont bankowych wszystkich jednostek Urzędu Miasta Katowice będzie świadczył PKO BP.

W związku z powyższym podajemy nowy numer konta

Żłobka Miejskiego obowiązujący dla wpłat od 1.07.2015 r.

45 1020 2313 0000 3102 0515 5843

 Bardzo prosimy u umieszczenie w tytule wpłaty imienia i nazwiska dziecka oraz Oddziału którego dotyczy wpłata np. Jan Kowalski/Ligonia


Uprzejmie informujemy, że zgodnie z przepisami regulaminowymi w dniu 15 czerwca 2015 r. w Oddziałach Żłobka Miejskiego zostały udostępnione listy dzieci objętych opieką żłobkową od dnia 1 września 2015 r. 

Wszystkich rodziców prosimy o zapoznanie się z listami!

Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają Kierownicy poszczególnych Oddziałów.


Warunki przyjęć do żłobka:

- Wymagany wiek: od ukończenia 4 miesiąca do 3 roku życia.

- Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego dziecka o braku przeciwwskazań do przebywania dziecka w żłobku

- Oświadczenie rodzica lub prawnego opiekuna dziecka o braku zachorowań zakaźnych dziecka, ewentualnie najbliższej rodziny w okresie ostatnich dwóch tygodni,

- Dowód tożsamości jednego z rodziców lub opiekunów prawnych dziecka.

- Pozytywne rozpatrzenie Wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka. Wypełnij wniosek.

W przypadku wątpliwości możesz zapoznać się z krótkim poradnikiem

- Regulamin Zapisów

Kryteria punktowe naboru do Oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach

UWAGA! Wnioski należy składać OSOBIŚCIE u Kierownika wybranego Oddziału Żłobka. Wnioski przesłane drogą pocztową nie będą rejestrowane!

Opłata stała, jednakowa dla wszystkich Oddziałów Żłobka Miejskiego wynosi od dnia 5.01.2012 r. - 150,00 zł

Dzienna stawka żywieniowa (uzależniona od dni obecności dziecka w żłobku i ilości zadeklarowanych posiłków) - wynosi 5,00 zł.