434646
 

 Limity miejsc w roku 2015/2016

o. Ligonia 43 - 87 miejsc
o. Szeptyckiego 1 - 52 miejsc
o. Ordona 3A - 115 miejsc
o. Bytomska 8A - 52 miejsca
o. Tysiąclecia 45 - 55 miejsc
o. Uniwersytecka 15 - 55 miejsc
o. Grzegorzka 2 - 40 miejsc
o. Zadole 24A - 111 miejsc
o. Wojciecha 23A - 30 miejsc
o. Ciesielska 1 - 52 miejsca
RAZEM - 649 miejsc
 

Z wielką radością informujemy, że z dniem 2.11.2015 r. w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ordona 3A została otwarta nowa grupa dziecięca świadcząca opiekę nad 30 dziećmi. Przyjęcia dzieci są realizowane zgodniez zasadmi określonymi w regulaminie zapisów elektronicznych do Oddziałów Żłobka Miejskiego


UWAGA!

Z dniem 7.09.2015 r. zmienił się adres siedziby Dyrekcji i Administracji Żłobka Miejskiego.

Zapraszamy na ul. Sokolską 26 (budynek na terenie Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych). 

Numery telefonów i inne dane pozostały bez zmian!


 

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami informujemy, że od dnia 1.07.2015 r. obsługę kont bankowych wszystkich jednostek Urzędu Miasta Katowice będzie świadczył PKO BP.

W związku z powyższym podajemy nowy numer konta

Żłobka Miejskiego obowiązujący dla wpłat od 1.07.2015 r.

45 1020 2313 0000 3102 0515 5843

 Bardzo prosimy u umieszczenie w tytule wpłaty imienia i nazwiska dziecka oraz Oddziału którego dotyczy wpłata np. Jan Kowalski/Ligonia


 

Warunki przyjęć do żłobka:

- Wymagany wiek: od ukończenia 4 miesiąca do 3 roku życia.

- Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego dziecka o braku przeciwwskazań do przebywania dziecka w żłobku

- Oświadczenie rodzica lub prawnego opiekuna dziecka o braku zachorowań zakaźnych dziecka, ewentualnie najbliższej rodziny w okresie ostatnich dwóch tygodni,

- Dowód tożsamości jednego z rodziców lub opiekunów prawnych dziecka.

- Pozytywne rozpatrzenie Wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka. Wypełnij wniosek.

W przypadku wątpliwości możesz zapoznać się z krótkim poradnikiem

- Regulamin Zapisów

Kryteria punktowe naboru do Oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach

UWAGA! Wnioski należy składać OSOBIŚCIE u Kierownika wybranego Oddziału Żłobka. Wnioski przesłane drogą pocztową nie będą rejestrowane!

Opłata stała, jednakowa dla wszystkich Oddziałów Żłobka Miejskiego wynosi od dnia 5.01.2012 r. - 150,00 zł

Dzienna stawka żywieniowa (uzależniona od dni obecności dziecka w żłobku i ilości zadeklarowanych posiłków) - wynosi 5,00 zł.