262462
 

Plan przerw urlopowych Oddziałów Żłobka Miejskiego w roku 2016 

 

Oddział Żłobka Miejskiego przy ulicy: Miesiąc urlopowy
   
Ligonia 43 lipiec
Szeptyckiego 1 sierpień
Ordona 3A sierpień
Bytomska 8A lipiec
Tysiąclecia 45 sierpień
Uniwersytecka 15 lipiec
Grzegorzka 2 sierpień
Zadole 24A lipiec
Wojciecha 23A sierpień
Ciesielska 1 lipiec


Limity miejsc w roku 2015/2016

Oddział Żłobka Miejskiego przy ulicy Limit miejsc:
   
Ligonia 43 - 87 miejsc
Szeptyckiego 1 - 52 miejsc
Ordona 3A - 115 miejsc
Bytomska 8A - 52 miejsca
Tysiąclecia 45 - 55 miejsc
Uniwersytecka 15 - 55 miejsc
Grzegorzka 2 - 40 miejsc
Zadole 24A - 111 miejsc
Wojciecha 23A - 30 miejsc
Ciesielska 1 - 52 miejsca
RAZEM - 649 miejsc
 

Drodzy Rodzice,

Z przyjemnością informujemy, że w maju 2016 roku w Katowicach zostanie uruchomionych 140 dodatkowych miejsc opieki żłobkowej: 90 miejsc w Oddziale Żłobka Miejskiego w Katowicach przy ul. Uniwersyteckiej 15 oraz 50 miejsc w Oddziale Żłobka Miejskiego w Katowicach przy ul. Marcinkowskiego 13.

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami funkcjonowania powstających placówek oraz zapisywania do nich dzieci  za pomocą specjalnie stworzonego w tym celu systemu naboru, który można znaleźć na stronie: www.unijny.zlobek.katowice.pl


Uprzejmie informujemy, że w dniu 5.02.2016 r. Dyrektor Żłobka Miejskiego w Katowicach, ul. Sokolska 26, 40-086 Katowice zamieścił ogłoszenie Nr 1/2016 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Oddziału Żłobka Miejskiego w pełnym wymiarze czasu pracy.

Całość ogłoszenia jest dostepna na stronie BIP Żłobka pod adresem: http://www.bip.zlobek.katowice.pl/oferty_pracy,i116.html

 


 

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami informujemy, że od dnia 1.07.2015 r. obsługę kont bankowych wszystkich jednostek Urzędu Miasta Katowice będzie świadczył PKO BP.

W związku z powyższym podajemy nowy numer konta

Żłobka Miejskiego obowiązujący dla wpłat od 1.07.2015 r.

45 1020 2313 0000 3102 0515 5843

 Bardzo prosimy u umieszczenie w tytule wpłaty imienia i nazwiska dziecka oraz Oddziału którego dotyczy wpłata np. Jan Kowalski/Ligonia


 

Warunki przyjęć do żłobka:

- Wymagany wiek: od ukończenia 4 miesiąca do 3 roku życia.

- Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego dziecka o braku przeciwwskazań do przebywania dziecka w żłobku

- Oświadczenie rodzica lub prawnego opiekuna dziecka o braku zachorowań zakaźnych dziecka, ewentualnie najbliższej rodziny w okresie ostatnich dwóch tygodni,

- Dowód tożsamości jednego z rodziców lub opiekunów prawnych dziecka.

- Pozytywne rozpatrzenie Wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka. Wypełnij wniosek.

W przypadku wątpliwości możesz zapoznać się z krótkim poradnikiem

- Regulamin Zapisów

Kryteria punktowe naboru do Oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach

UWAGA! Wnioski należy składać OSOBIŚCIE u Kierownika wybranego Oddziału Żłobka. Wnioski przesłane drogą pocztową nie będą rejestrowane!

Opłata stała, jednakowa dla wszystkich Oddziałów Żłobka Miejskiego wynosi od dnia 5.01.2012 r. - 150,00 zł

Dzienna stawka żywieniowa (uzależniona od dni obecności dziecka w żłobku i ilości zadeklarowanych posiłków) - wynosi 5,00 zł.