Aktualności

 

Przetarg nieograniczony na Dostawę żywności do Oddziałów Żłobka Miejskiego

Żłobek Miejski w Katowicach ogłasza przetarg nieograniczony na  Dostawę żywności do Oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach z podziałem na 8 zadań. Nr sprawy: ZP.26.1.2020.MR. 

Szczegółowy opis zamówienia jest dostępny na stronie BiP Żłobka Miejskiego: 

http://bip.zlobek.katowice.pl

Przetarg nieograniczony na dostawę żywności do Oddziałów Żłobka Miejskiego

Informujemy, że został ogłoszony przetarg nieograniczony na  Dostawę żywności do Oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach z podziałem na 6 zadań. Nr sprawy: ZP.26.1.2019.MR. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wraz z adresem linka www.bip.zlobek.katowice.pl/start/zamowienia-publiczne.html

Dodatkowe 50 miejsc dotowanych przez Miasto Katowice

Na podstawie informacji udostępnionej nam przez Urząd Miasta Katowice (tu zapoznasz się z pełnym tekstem) informujemy, że Miasto Katowice przyznało dotację na dodatkowych 50 miejsc opieki żłobkowej dla dzieci z Katowic. Podmiotem prowadzącym jest BEMA EDUKACJA Sp. z o.o. w Katowicach przy ul. Fitelberga 4, prowadząca żłobek AKADEMIA MACLUCHA 'PUCHATKOWO' przy ul. Huculskiej 7 w Katowicach. Miesięczny koszt po stronie rodzica wynosi maksymalnie 300 zł. Zachęcamy do zapoznania się i skorzystania z oferty.

Rusza nowy Oddział Żłobka Miejskiego w Katowicach przy ul. Boya - Żeleńskiego 30a

Drodzy Rodzice,
otwarcie od maja


Z przyjemnością informujemy, że w dniu 15 maja 2018 roku w Katowicach uruchomiono dodatkowych 60 miejsc opieki żłobkowej w Oddziale Żłobka Miejskiego w Katowicach przy ul. T. Boya Żeleńskiego 30 A  
Miasto Katowice poprzez podległe jednostki organizacyjne realizuje projekt pn. „Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców-Etap II”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Otwierając nowy Oddział Żłobka Miejskiego chcemy umożliwić powrót na rynek pracy zarówno kobietom i mężczyznom korzystającym z urlopów macierzyńskich czy wychowawczych, jak i osobom nieaktywnym zawodowo.

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami funkcjonowania nowej placówki oraz skorzystania z ich usług. Szczegóły w zakładce ZAPISY

 

UWAGA! Osoby, które złożyły wnioski do pozostałych Oddziałów Żłobka Miejskiego mogą również wziąć udział w w/w projekcie, jednak, ze względu na odmienne kryteria naboru, konieczne jest w tym przypadku złożenia odrębnego wniosku zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie.

Rusza nowy Oddział Żłobka Miejskiego w Katowicach przy ul. Boya - Żeleńskiego 30a

Drodzy Rodzice,
otwarcie od maja


Z przyjemnością informujemy, że w maju 2018 roku w Katowicach zostanie dodatkowo uruchomionych 60 miejsc opieki żłobkowej w Oddziale Żłobka Miejskiego w Katowicach przy ul. T. Boya Żeleńskiego 30 A  
Miasto Katowice poprzez podległe jednostki organizacyjne realizuje projekt pn. „Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców-Etap II”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Otwierając nowy Oddział Żłobka Miejskiego chcemy umożliwić powrót na rynek pracy zarówno kobietom i mężczyznom korzystającym z urlopów macierzyńskich czy wychowawczych, jak i osobom nieaktywnym zawodowo.

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami funkcjonowania nowej placówki oraz skorzystania z ich usług. Szczegóły w zakładce ZAPISY

Nowy Oddział Żłobka Miejskiego przy Al. Krzywoustego 9

Z wielką radością informujemy, że z dniem dzisiejszym uruchomiono stronę internetową www.unijny.zlobek.katowice.pl dedykowaną dla nowo otwieranego Oddziału Żłobka Miejskiego przy Al. Krzywoustego 9 (Osiedle Tysiąclecia). Oddział będzie działał w ramach Projektu „Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową Rodziców-Etap II” a jego oferta w szczególny sposób jest skierowana do osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urlopem macierzyńskim/wychowawczym oraz do osób do tej pory nie aktywnych zawodowo.

Szczegółowe informacje oraz zapisy do Oddziału znajdują się na w/w stronie.

UWAGA! Osoby, które złożyły wnioski do pozostałych Oddziałów Żłobka Miejskiego mogą również wziąć udział w w/w projekcie, jednak, ze względu na odmienne kryteria naboru, konieczne jest w tym przypadku złożenia odrębnego wniosku zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie.

Nowe kryteria naboru

Z przyjemnością informujemy, że od dnia 1 marca 2018 r. w Katowicach będą obowiązywały dodatkowe kryteria przy naborze do Oddziałów Żłobka Miejskiego. Jeżeli przynajmniej jeden z rodziców lub opiekunów prawnych odprowadza w Katowicach podatek, podczas ubiegania się o miejsce w żłobku otrzyma dodatkowych 50 punktów na dziecko. Dodatkową preferencją w ubieganiu się o miejsce w żłobku objęte zostały także dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności które otrzymają dodatkowych 7 punktów.

 

Uchwałę w sprawie wchodzących w życie zmian podjęli katowiccy radni 14 grudnia 2017 roku. Poza nowymi kryteriami – zostaje utrzymana dotychczasowa punktacja w rekrutacji do żłobka – przykładowo dla kryteriów: dziecko wychowywane przez samotnego rodzica lub opiekuna prawnego, pracującego, studiującego, uczącego się w trybie dziennym – 20 pkt; dziecko, którego rodzice / opiekunowie prawni oboje pracują, studiują, uczą się w trybie dziennym – 18 pkt; dziecko rodziców / opiekunów prawnych, wobec których obojga orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź równoważny stopień niepełnosprawności – 15 pkt.

 

W najbliższym czasie każdy z rodziców (opiekunów) zarejestrowany w systemie elektronicznego zostanie poproszony o dokonanie elektronicznej aktualizacji wniosku. Dotychczasowe punkty (np. za czas oczekiwania) zostaną zachowane.

 

Ujednolicenie sposobu monitorowania dzieci

Uprzejmie informujemy, że od 01.09.2012 r. ujednolicono dokumentację dotyczącą monitoringu, obserwacji i oceny rozwoju dzieci we wszystkich Oddziałach Żłobka Miejskiego w Katowicach. Dla każdej grupy wiekowej wprowadzono plany roczne w podziale na poszczególne tygodnie. Ujednolicono procedury pielęgnacji dzieci do roku i powyżej roku a także arkusze informacji dotyczących dziennego pobytu dzieci w Oddziałach Żłobka Miejskiego i w grupach dziecięcych.

Powyższa dokumentacja jest do wglądu rodziców w każdym Oddziale Żłobka Miejskiego a także w Administracji Żłobka Miejskiego przy ul. Sokolskiej 26

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest SiteName, siedziba: CompanyAddress.