Bezpieczna droga - 16 V 2018

 

 

BEZPIECZNA DROGA

 

IDĘ Z DOMU WCZEŚNIE RANO,

DO ŻŁOBECZKA Z MOJĄ MAMĄ.

ZAWSZE PO CHODNIKU CHODZĘ

I ROZGLĄDAM SIĘ NA DRODZE.

PATRZĘ W LEWO, PATRZĘ W PRAWO

I PO PASACH IDĘ ŻWAWO.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest SiteName, siedziba: CompanyAddress.