Bezpieczna droga - 16.05.2018

W dniu 16.05.2018 w Naszym Żłobeczku zostały przeprowadzone zajęcia dotyczące zasad,
jakie obowiązują uczestników ruchu drogowego.

 

Głównym celem zorganizowanych zajęć, było przygotowanie Naszych Podopiecznych do bezpiecznego
uczestnictwa w ruchu drogowym oraz kształtowane nawyku odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych.

 

Nauka przez zabawę ♥

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest SiteName, siedziba: CompanyAddress.