DZIEŃ BABCI I DZIADKA 2018

Ile gwiazd w wieczornym mroku,

ponad naszym krajem lśni,

tyle przynieś naszym Dziadkom

jasnych i szczęśliwych dni…