Dzień kota

Szare, bure lub pstrokate,

Wszystkie koty za pan brate.

Mają drogi swe i płoty,

Po prostu koci świat.

 

A jak w Żłobku na Grzegorzka wygląda koci świat?

Właśnie tak…