Z ostatniej chwili 3 miesiące temu

Aplikacja LiveKid

Korzystamy z aplikacji Rodzicu! pobierz aplikację LiveKid Dzięki niej bez problemu zgłosisz nieobecność dziecka, sprawdzisz jadłospisy, ...

Zapoznaj się z nowinkami
Aktualności ze Żłobka
Dziewczynka z misiem - Żłobek Miejski w Katowicach Dziewczynka z misiem - Żłobek Miejski w Katowicach
Przeżyjmy to jeszcze raz - Festyn 09.09.2023

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia foforelacji z Festynu z okazji Urodzin Miasta Katowice, który miał miejsce w dniu 09.09.2023 [...]

Czytaj więcej
Informacja dotycząca zasad wnioskowania o zwrot opłat z tytułu dofinansowania pobytu dziecka w Oddziale Żłobka Miejskiego

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym (Dz. U. dnia 9 grudnia 2021 r. poz. 2270), a tym [...]

Czytaj więcej
Wysokość opłaty za Żłobek

Uprzejmie informujemy, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 1 lipca 2021 r. pod pozycją nr 4562 został opublikowany tekst [...]

Czytaj więcej

Nasza misja

 

Zapewnienie dzieciom opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych

Zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego - ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności.

Troska o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci przez zapewnienie im właściwej opieki, wyrabianie nawyków higieny życia codziennego oraz prowadzenie zajęć ogólnorozowjowych

Zalety
Program
edukacyjny
Niskie
koszty
Integracja
społeczna
Łatwa
dostępność

PROJEKT

Unicef

 

 

Żłobek Miejski w Katowicach realizuje projekt pn.
Zwiększenie dostępności do żłobków oraz
programów wspierających rozwój
wczesnodziecięcy. Projekt realizowy jest przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF.

Projekt ma na celu w szczególności wsparcie dzieci i rodzin ukraińskich w procesie ich włączenia społecznego. W ramach projektu od 1 stycznia 2023 r. uruchomionych zostało 32 dodatkowych miejsc opieki żłobkowej dla dzieci ukraińskich, zakupiono dodatkowe wyposażenie sal dziecięcych i placów zabaw, utworzono dwie Sale Doświadczania świata (w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ordona A oraz przy ul. Tysiąclecia 45), utworzono gabinet specjalistów w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ordona 3A.