Zachęcamy do zapoznania się z planem przerw urlopowych Oddziałów Żłobka Miejskiego w roku 2022 (zakładka informacje)

 

 

Uprzejmie informujemy, że w Dzienniku Urzędowym Wojewodztwa  Śląskiego z dnia 1 lipca 2021 r. pod pozycją nr 4562 został opublikowany tekst Uchwały Nr XXXVI/801/21 Rady Miasta Katowice z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim prowadzonym przez Miasto Katowice, wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki, wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenie warunków częściowego zwolnienia z opłat. Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią dokumentu.

Tekst jest dostępny tu: http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2021/4562/akt.pd

Podstawą do skorzystania z częściowego zwolnienia z miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w wymiarze do 10 godzin dziennie, przewidzianego w w/w  Uchwale Rady Miasta Katowice jest złożenie przez Rodzica przed podpisaniem umowy, oświadczenia dotyczącego  miesięcznego dochodu netto na członka rodziny. 

Oświadczenie o wysokości dochodu w rodzinie-wzór do pobrania przez Rodzica

Regulamin porządkowy obowiązujący od 1.09.2021 r. -do pobrania

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że w Żłobku Miejskim w Katowicach realizowany jest "Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - MALUCH +"

Całkowita wartość programu: 184 080

Dofinansowanie: 230 100

plakat_budzet_panstwa_420x297 (1)

 

 

 

 

 

 

Zapisz swojego 
Malucha

 

Zapoznaj się z ofertą poszczególnych placówek oraz warunkami opieki nad Twoim dzieckiem.

 

ZAPISZ!

 

 

Jak zapisać
Malucha
do żłobka?

Krok:

Jak działa Żłobek Katowice

 

  Zapewnienie dzieciom opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych.

    Zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności.

    Troska o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci przez zapewnienie im właściwej opieki, wyrabianie nawyków higieny życia codziennego oraz prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych.

 

WIĘCEJ

Formularz

ramka z kodem ramka na kod

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Żlobek Miejski w Katowicach, siedziba: Katowice, ul. Sokolska 26.

Zapamiętaj mnie (90 dni)