Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że w zakładce "Informacje" można zapoznać się z planem przerw urlopowych w miesiącach lipcu i sierpniu 2021 r. Oznacza to, że we wskazanych miesiącach 2021 r. wymienione placówki będą nieczynne. W tym czasie planowane są większe remonty wymagające np. przebudowy pionów kanalizacyjnych, malowania sal itp.

Przepraszamy za utrudnienia!

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo!

 

W związku z dynamicznym wzrostem zachorowań COVID-19, zaleca się załatwianie wszelkich możliwych spraw w Administracji Żłobka Miejskiego za pomocą kontaktu telefonicznego lub e-mailowego oraz za pośrednictwem innych środków komunikacji elektronicznej (e-PUAP), zgodnie z wprowadzonymi zasadami bezpieczeństwa - wszelkie dane kontaktowe do poszczególnych działów (stanowisk) administracji Żłobka Miejskiego znajdują się z zakładce "kontakt", .

 

Jednocześnie przypominamy, że Żłobek Miejski w Katowicach stosuje procedurę bezpieczeństwa w Żłobku Miejskim w Katowicach w okresie pandemii COVID-19 oraz procedurę postępowania w przypadku stwierdzenia podejrzenia zakażenia koronawirusem u pracownika lub dziecka w Żłobku Miejskim w Katowicach w okresie pandemii COVID-19. Obie procedury mają na celu stworzenie właściwych warunków organizacyjnych zapewniających przestrzeganie wszystkich zaleceń związanych z ograniczeniem ryzyka zakażenia COVID-19 w stosunku do pracowników Żłobka Miejskiego, jak i dzieci objętych opieką żłobkową a także podjęcie szybkiej reakcji w przypadku wystąpienia objawów związanych z podejrzeniem zakażenia koronawirusem u pracownika lub dziecka objętego opieką żłobkową.

Z treścią procedur można zapoznać się pod odpowiednimi linkami lub tutaj:

Procedura bezpieczeństwa w Żłobku Miejskim w Katowicach w okresie pandemii COVID-19

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia podejrzenia zakażenia koronawirusem u pracownika lub dziecka w Żłobku Miejskim w Katowicach w okresie pandemii COVID-19

Prosimy o przestrzeganie w.w przepisów.

Przepraszamy za niedogodności.

 

Zapisz swojego 
Malucha

 

Zapoznaj się z ofertą poszczególnych placówek oraz warunkami opieki nad Twoim dzieckiem.

 

ZAPISZ!

 

 

Jak zapisać
Malucha
do żłobka?

Krok:

Jak działa Żłobek Katowice

 

  Zapewnienie dzieciom opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych.

    Zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności.

    Troska o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci przez zapewnienie im właściwej opieki, wyrabianie nawyków higieny życia codziennego oraz prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych.

 

WIĘCEJ

Formularz

ramka z kodem ramka na kod

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Żlobek Miejski w Katowicach, siedziba: Katowice, ul. Sokolska 26.

Zapamiętaj mnie (90 dni)