BARBÓRKA 2019

Wstaje górnik do roboty, żonka jeszcze drzymie
Mój chłopeczek, mój ty złoty, węgla mi ty przynieś
Hop siup, hopaj dana, hopaj, siupaj dana

Węgla przynieś mi z piwnicy i napol w piecyku
Żebyś nie loz po próżnicy, zajrzyj do królików
Hop siup, hopaj dana, hopaj, siupaj dana

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Żlobek Miejski w Katowicach, siedziba: Katowice, ul. Sokolska 26.

Zapamiętaj mnie (90 dni)