Powitanie Jesieni

 

 

CHYBA WSZYSTKIE DZIECI,

LUBIĄ GDY Z DRZEW MNÓSTWO LIŚCI LECI,

KAŻDY LISTEK KOLOROWY, 

SPADA IM NA GŁOWY.