Z ostatniej chwili 11 miesięcy temu

Aplikacja LiveKid

Korzystamy z aplikacji Rodzicu! pobierz aplikację LiveKid Dzięki niej bez problemu zgłosisz nieobecność dziecka, sprawdzisz jadłospisy, ...

Zapoznaj się z nowinkami
Aktualności ze Żłobka
Dziewczynka z misiem - Żłobek Miejski w Katowicach Dziewczynka z misiem - Żłobek Miejski w Katowicach
Zmiana organizacji funkcjonowania Oddziału ŻM przy ul. Tysiąclecia 45

Drodzy Rodzice i Opiekunowie dzieci uczęszczających do Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Tysiąclecia 45! Żłobek Miejski w Katowicach [...]

Czytaj więcej
Plan przerw urlopowych Oddziałów Żłobka Miejskiego w roku 2024

Poniżej zamieszczamy plan przerw urlopowych Oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach w roku 2024 Zaznaczamy, że z przyczyn niezależnych od [...]

Czytaj więcej
Wysokość opłaty za Żłobek

Uprzejmie informujemy, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 1 lipca 2021 r. pod pozycją nr 4562 został opublikowany tekst [...]

Czytaj więcej

Nasza misja

 

Zapewnienie dzieciom opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych

Zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego - ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności.

Troska o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci przez zapewnienie im właściwej opieki, wyrabianie nawyków higieny życia codziennego oraz prowadzenie zajęć ogólnorozowjowych

Zalety
Program
edukacyjny
Niskie
koszty
Integracja
społeczna
Łatwa
dostępność

PROJEKT

Unicef

 

 

Żłobek Miejski w Katowicach zakończył realizację projektu pn. Zwiększenie dostępności do żłobków oraz
programów wspierających rozwój
wczesnodziecięcy. Projekt realizowy  był przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF.

Projekt miał na celu w szczególności wsparcie dzieci i rodzin ukraińskich w procesie ich włączenia społecznego. W ramach projektu od 1 stycznia 2023 r. uruchomionych zostało 32 dodatkowych miejsc opieki żłobkowej dla dzieci ukraińskich, zakupiono dodatkowe wyposażenie sal dziecięcych i placów zabaw, utworzono dwie Sale Doświadczania świata (w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ordona A oraz przy ul. Tysiąclecia 45), utworzono gabinet specjalistów w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ordona 3A. Cześć działań projektowych będzie realizowana w roku 2024 w ramach środkow własnych Żłobka Miejskiego