ŚWIATOWY DZIEŃ KOTA 17.02.2023r. - Grupa Muchomorki

Kiciuś i Miauczuś

 
 
 
 

Ki­ciuś i Miau­czuś, miłe ko­cię­ta
Spi­ja­ją mle­ko ze spodka;
Czu­wa nad nimi, bacz­nie i pil­nie,
Ich ko­cia mama, Sza­rot­ka.

Dzie­ciom swym dała na pod­wie­czo­rek
To mle­ko pro­sto od kro­wy,
A po­tem sama, by nie być głod­ną,
Za my­szą pój­dzie na łowy.

Tak do­bra mat­ka za­wsze naj­sam­pierw
O dzie­ciach swych pa­mię­ta,
Dla­te­go swo­ją ko­cią ma­mu­się
Bar­dzo ko­cha­ją ko­cię­ta.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Żlobek Miejski w Katowicach, siedziba: Katowice, ul. Sokolska 26.

Zapamiętaj mnie (90 dni)