Szanowni Państwo!

Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym Dyrektora Żłobka Miejskiego Nr 42/2019 z dnia 15.11. 2019 r. w sprawie określenia dni wolnych od pracy w roku 2020, dniem wolnym za święto przypadające w sobotę (15.08.2020 r.), jest dzień poprzedzający to święto, czyli piątek, 14.08.2020 r.

Przepraszamy za niedogodności!

 

 

Szanowni Państwo! 

 

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na trudną sytuację w jakiej znaleźli się rodzice najmniejszych mieszkańców Katowic w związku z ogłoszonym stanem epidemii w kraju oraz wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, Prezydent Katowic - Pan Marcin Krupa, podjął decyzję o udostępnieniu wszystkich Oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach przez cały okres wakacji.

 

Dostępność usług żłobkowych została określona z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Opieka będzie świadczona zgodnie z poniższym wykazem.

 

Oddział Żłobka Miejskiego w Katowicach

Lipiec

Sierpień

Ligonia 43

7:00-16:00

6:00-17:00

Szeptyckiego 1

6:00-17:00

7:00-16:00

Ordona 3A

6:00-17:00

7:00-16:00

Bytomska 8A

7:00-16:00

6:00-17:00

Tysiąclecia 45

6:00-17:00

7:00-16:00

Uniwersytecka 15

7:00-16:00

6:00-17:00

Grzegorzka 2

6:00-17:00

7:00-16:00

Zadole 24A

7:00-16:00

6:00-17:00

Marcinkowskiego 13

6:00-17:00

7:00-16:00

Wojciecha 23A

6:00-17:00

7:00-16:00

Ciesielska 1

7:00-16:00

6:00-17:00

Al. Krzywoustego 9

7:00-16:00

6:00-17:00

T. Boya-Żeleńskiego 30A

6:00-17:00

7:00-16:00

 

Należy podkreślić, że wszystkie Oddziały Żłobka Miejskiego spełniają wytyczne sanitarne GIS w zakresie m.in. konieczności stosowania środków ochrony osobistej, takich jak maseczki, przyłbice, fartuchy, rękawiczki, płyny dezynfekujące czy zasad dezynfekcji placówek i bezpiecznego spożywania posiłków. Dodatkowo wdrożono specjalne procedury, mające na celu zminimalizowanie ryzyka zarażenia koronawirusem. 

 

 

Zapisz swojego 
Malucha

 

Zapoznaj się z ofertą poszczególnych placówek oraz warunkami opieki nad Twoim dzieckiem.

 

ZAPISZ!

 

Drodzy Rodzice/Opiekunowie!

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Poleceniem nr 8/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 11 marca 2020 r. dotyczącym zamknięcia żłobków i klubów malucha, Oddziały Żłobka Miejskiego w Katowicach będą zamknięte od 12 marca 2020 r. do odwołania.

 Dyrekcja Żłobka Miejskiego w Katowicach

KOMUNIKAT WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

Jak zapisać
Malucha
do żłobka?

Krok:

Jak działa Żłobek Katowice

 

  Zapewnienie dzieciom opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych.

    Zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności.

    Troska o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci przez zapewnienie im właściwej opieki, wyrabianie nawyków higieny życia codziennego oraz prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych.

 

WIĘCEJ

Formularz

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Żlobek Miejski w Katowicach, siedziba: Katowice, ul. Sokolska 26.

Zapamiętaj mnie (90 dni)