Uwaga! Wnioski należy składować OSOBIŚCIE u Kierownika wybranego Oddziału Żłobka.

Wnioski przesłane drogą pocztową nie będą rejestrowane!

 

 

Konto do wpłat