Aktualności

 

Zamknięcie Oddziałów Żłobka Miejskiego

Uprzejmie informujemy, że ze względu na bardzo trudną sytuację epidemiologiczną, w dniu dzisiejszym rząd podjął decyzję o zamknięciu w terminie od dnia 29.03.2021 r. do dnia 9.04.2021 r. wszystkich żłobków i przedszkoli na terenie kraju (rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego).

Wyjątkiem będzie jedynie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej).

W związku z powyższym informujemy, że wszystkie Oddziały Żłobka Miejskiego w Katowicach będą do dyspozycji dzieci pracowników w/w grup zawodowych.

Jednocześnie informujemy o przywróceniu podwyższonych zasad bezpieczeństwa na terenie obiektów (m.in. dot. zasady odbierania dziecka od drzwi placówki).

Bardzo prosimy o stosowanie się do powszechnie obowiązujących przepisów (przede wszystkim zasłaniania ust i nosa za pomocą odpowiednich maseczek oraz utrzymywania dystansu społecznego) a także do wszelkich zaleceń personelu.

Przepraszamy za utrudnienia.

Liczymy na zrozumienie tej wyjątkowej sytuacji


Informacja z otwarcia ofert

Poniżej publikujemy informację z otwarcia ofert w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę żywności do Oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicaach z podziałem na 4 zadania (Nr sprawy: ZP.26.4.2020.MR)

 


Skrócenie godzin pracy Oddziałów Żłobka Miejskiego

Szanowni Państwo!

 

W całym kraju obserwujemy rozwój sytuacji epidemicznej i dynamiczny wzrost zachorowań. Jednocześnie coraz większa liczba pracowników Oddziałów Miejskiego Żłobka znajduje się na kwarantannie (pomimo tego, że dotychczas nie odnotowano pozytywnego wyniku testu w kierunku COVID-19 wśród pracowników). W związku z powyższym, chcąc dalej zagwarantować opiekę dla Państwa dzieci i podopiecznych jesteśmy zmuszeni zmienić godziny funkcjonowania Oddziałów Żłobka Miejskiego. Od poniedziałku 26 października – do odwołania - wszystkie placówki będą czynne w godzinach o 7.00 do 16.00.

 

Jednocześnie zapewniamy, że pracownicy Oddziałów Żłobka Miejskiego wypełniają rygorystycznie wszelkie zalecenia sanitarne, a placówki dysponują odpowiednią ilością środków dezynfekcyjnych oraz środkami ochrony indywidualnej (maseczki, rękawiczki itp.).

 

Dla naszego wspólnego bezpieczeństwa prosimy o stosowanie się do wszelkich zaleceń i wytycznych sanitarnych, a także do poleceń personelu oddziałów Żłobka Miejskiego. Przepraszamy za utrudnienia i liczymy na Państwa zrozumienie w tej wyjątkowej sytuacji.


Uchwała Rady Miasta w sprawie opłat za żłobek

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 3 czerwca 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego (poz. 4378) opublikowana została Uchwała Nr XX/481/20 Rady Miasta Katowice z dnia 28 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim prowadzonym przez Miasto Katowice, wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki, maksymalnej wysokości opłaty za wydłużony wymiar opieki, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków częściowego zwolnienia z opłat.

Uchwała dostępna na stronie: http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2020/4378/akt.pdf  określa, że: 

'W przypadku czasowego ograniczenia działalności Żłobka Miejskiego w Katowicach, polegającego w szczególności na zawieszeniu sprawowania opieki oraz prowadzenia zajęć opiekuńczowychowawczych i edukacyjnych lub ograniczeniu dostępności miejsc w Żłobku Miejskim w Katowicach i związanym z tymi okolicznościami nieuczęszczaniem zapisanych dzieci do żłobka, z przyczyn za które nie ponosi odpowiedzialności żadna ze stron umowy, określającej zasady przyjęć i pobytu dziecka w Żłobku Miejskim w Katowicach, w szczególności jeżeli przyczyny te wynikają z siły wyższej, opłata za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Katowicach będzie rozliczana proporcjonalnie do okresu, w którym Żłobek Miejski w Katowicach sprawował opiekę nad dzieckiem

Uchwała weszła w życie z dniem ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego (czyli z dniem 3 czerwca 2020 r.) z mocą obowiązywania od dnia 1 marca 2020 r.

W związku z powyższym opłaty za pobyt dziecka w żłobku zostaną skorygowane od dnia 12 marca br. (pierwszy dzień zawieszenia sprawowania opieki), a nadpłaty zostaną zaliczone na poczet opłat za przyszłe miesiące.

Szczegółowe dane uzyskają Państwo w najbliższym czasie u Kierowników Oddziałów lub w dziale finansowo-księgowym administracji Żłobka Miejskiego w Katowicach.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności!


Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 kwietnia 2020 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie art. 6a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326, z późn. zm.),  wydał  rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Na mocy tego rozporządzenia działanie żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów pozostało zawieszone do 3 maja 2020 r.

Pod tym linkiem publikujemy pełny tekst tego aktu prawnego


Zabawa i edukacja

Drodzy Rodzice!

W tym trudnym czasie, mimo zamknięcia Oddziałów, Żłobek Miejski w Katowicach nie zaprzestał działalności. Każdego dnia służymy pomocą we wszelkich sprawach związanych z opieką żłobkową (zgodnie z informacją zamieszczoną na naszej stronie głównej).

Pragniemy również w tym czasie realizować zajęcia zgodne z Rocznym Planem Zajęć opracowanym dla Oddziałów Żłobka Miejskiego.

Zachęcamy do korzystania z zakładki 'Zabawa i edukacja' gdzie znajdą Państwo propozycje zajęć tematycznych wraz z podpowiedziami w jaki sposób zrealizować je w warunkach domowych, a także wiele materiałów merytorycznych (do prac plastycznych, zajęć muzycznych itp.) przygotowanych przez personel naszych placówek. 

Życzymy miłej i owocnej edukacji przez zabawę!!!


Opłata w czasie zamknięcia Oddziałów

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że Prezydent Miasta Katowice polecił, by pilnie przygotować projekt uchwały w celu umożliwienia proporcjonalnego przeliczenia opłaty stałej pobieranej od rodziców w Żłobku Miejskim w Katowicach, za okres jego zamknięcia z powodu koronawirusa.

O szczegółach będziemy informować na bieżąco.


Profilaktyka przeciwko koronawirusowi. FILM

Zalecenie dotyczące kontaktu z Żłobkiem Miejskim w Katowicach do odwołania.

Szanowni Państwo!!

W związku z działaniami profilaktycznymi, które mają zapobiegać szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce, Żłobek Miejski zawiesza od dnia 16.03.2020 r. bezpośrednią obsługę mieszkańców do odwołania.

Wszystkie sprawy prosimy załatwiać telefonicznie lub elektronicznie.

 

Kontakty telefoniczne i adresy e:mail (Zakładka kontakt)

https://www.zlobek.katowice.pl/kontakt,i10.html 

 

Dyrekcja i Administracja sekretariat: (32) 253-96-77 sekretariat@zlobek.katowice.pl

Księgowość: (32) 496-83-88 ksiegowosc@zlobek.katowice

Kadry: (32) 496-46-05 kadry@zlobek.katowice.pl

Płace: (32) 496-21-72 place@zlobek.katowice.pl

System elektronicznego zapisu: (32) 496-77-21 biuro@zlobek.katowice.pl

Zaświadczenia o uczęszczaniu do Oddziału Żłobka dla kandydata do przedszkola pod numerem tel: 32 496-77-21 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

 


APEL Głownego Inspektora Sanitarnego -Informacje o koronawirusie SARS-COV 2

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Żlobek Miejski w Katowicach, siedziba: Katowice, ul. Sokolska 26.

Zapamiętaj mnie (90 dni)