Aktualności

 

Informacja z otwarcia ofert

Poniżej publikujemy informację z otwarcia ofert w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę żywności do Oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicaach z podziałem na 4 zadania (Nr sprawy: ZP.26.4.2020.MR)

 


Uchwała Rady Miasta w sprawie opłat za żłobek

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 3 czerwca 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego (poz. 4378) opublikowana została Uchwała Nr XX/481/20 Rady Miasta Katowice z dnia 28 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim prowadzonym przez Miasto Katowice, wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki, maksymalnej wysokości opłaty za wydłużony wymiar opieki, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków częściowego zwolnienia z opłat.

Uchwała dostępna na stronie: http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2020/4378/akt.pdf  określa, że: 

'W przypadku czasowego ograniczenia działalności Żłobka Miejskiego w Katowicach, polegającego w szczególności na zawieszeniu sprawowania opieki oraz prowadzenia zajęć opiekuńczowychowawczych i edukacyjnych lub ograniczeniu dostępności miejsc w Żłobku Miejskim w Katowicach i związanym z tymi okolicznościami nieuczęszczaniem zapisanych dzieci do żłobka, z przyczyn za które nie ponosi odpowiedzialności żadna ze stron umowy, określającej zasady przyjęć i pobytu dziecka w Żłobku Miejskim w Katowicach, w szczególności jeżeli przyczyny te wynikają z siły wyższej, opłata za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Katowicach będzie rozliczana proporcjonalnie do okresu, w którym Żłobek Miejski w Katowicach sprawował opiekę nad dzieckiem

Uchwała weszła w życie z dniem ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego (czyli z dniem 3 czerwca 2020 r.) z mocą obowiązywania od dnia 1 marca 2020 r.

W związku z powyższym opłaty za pobyt dziecka w żłobku zostaną skorygowane od dnia 12 marca br. (pierwszy dzień zawieszenia sprawowania opieki), a nadpłaty zostaną zaliczone na poczet opłat za przyszłe miesiące.

Szczegółowe dane uzyskają Państwo w najbliższym czasie u Kierowników Oddziałów lub w dziale finansowo-księgowym administracji Żłobka Miejskiego w Katowicach.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności!


Zabawa i edukacja

Drodzy Rodzice!

W tym trudnym czasie, mimo zamknięcia Oddziałów, Żłobek Miejski w Katowicach nie zaprzestał działalności. Każdego dnia służymy pomocą we wszelkich sprawach związanych z opieką żłobkową (zgodnie z informacją zamieszczoną na naszej stronie głównej).

Pragniemy również w tym czasie realizować zajęcia zgodne z Rocznym Planem Zajęć opracowanym dla Oddziałów Żłobka Miejskiego.

Zachęcamy do korzystania z zakładki 'Zabawa i edukacja' gdzie znajdą Państwo propozycje zajęć tematycznych wraz z podpowiedziami w jaki sposób zrealizować je w warunkach domowych, a także wiele materiałów merytorycznych (do prac plastycznych, zajęć muzycznych itp.) przygotowanych przez personel naszych placówek. 

Życzymy miłej i owocnej edukacji przez zabawę!!!


Opłata w czasie zamknięcia Oddziałów

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że Prezydent Miasta Katowice polecił, by pilnie przygotować projekt uchwały w celu umożliwienia proporcjonalnego przeliczenia opłaty stałej pobieranej od rodziców w Żłobku Miejskim w Katowicach, za okres jego zamknięcia z powodu koronawirusa.

O szczegółach będziemy informować na bieżąco.


Profilaktyka przeciwko koronawirusowi. FILM

Przetarg nieograniczony na Dostawę żywności do Oddziałów Żłobka Miejskiego

Żłobek Miejski w Katowicach ogłasza przetarg nieograniczony 'Dostawa żywności do Oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach z podziałem na 4 zadania. Nr sprawy: ZP.26.2.2020.MR”

Szczegółowe informacje pod linkiem: http://bip.zlobek.katowice.pl/start/zamowienia-publczne/zamowienia-publiczne-2020.html


Współpraca ze Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

Uprzejmie informujemy, że w styczniu br. Żłobek Miejski nawiązał współpracę ze Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną przy ul.

Sokolskiej 26 w Katowicach.

Współpraca dotyczy m.in.:

- organizowania na terenie poszczególnych Oddziałów konsultacji dla rodziców, prowadzonych przez zespół specjalistów tj.: psychologa, pedagoga i logopedę,

- wsparcie merytorycznego dla personelu Oddziałów,

- prowadzenia zajęć i obserwacji dzieci w grupach dziecięcych (po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci).

W razie potrzeby rodzice/opiekunowie będą mieli możliwość pogłębienia diagnozy na terenie Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  przy ul. Sokolskiej 26 w Katowicach.

Bliższe informacje można uzyskać u Kierowników Oddziałów oraz w Administracji Żłobka Miejskiego przy ul. Sokolskiej 26.


Przetarg nieograniczony na Dostawę żywności do Oddziałów Żłobka Miejskiego

Żłobek Miejski w Katowicach ogłasza przetarg nieograniczony na  Dostawę żywności do Oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach z podziałem na 8 zadań. Nr sprawy: ZP.26.1.2020.MR. 

Szczegółowy opis zamówienia jest dostępny na stronie BiP Żłobka Miejskiego: 

http://bip.zlobek.katowice.pl


Przetarg nieograniczony na dostawę żywności do Oddziałów Żłobka Miejskiego

Informujemy, że został ogłoszony przetarg nieograniczony na  Dostawę żywności do Oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach z podziałem na 6 zadań. Nr sprawy: ZP.26.1.2019.MR. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wraz z adresem linka www.bip.zlobek.katowice.pl/start/zamowienia-publiczne.html


Dodatkowe 50 miejsc dotowanych przez Miasto Katowice

Na podstawie informacji udostępnionej nam przez Urząd Miasta Katowice (tu zapoznasz się z pełnym tekstem) informujemy, że Miasto Katowice przyznało dotację na dodatkowych 50 miejsc opieki żłobkowej dla dzieci z Katowic. Podmiotem prowadzącym jest BEMA EDUKACJA Sp. z o.o. w Katowicach przy ul. Fitelberga 4, prowadząca żłobek AKADEMIA MACLUCHA 'PUCHATKOWO' przy ul. Huculskiej 7 w Katowicach. Miesięczny koszt po stronie rodzica wynosi maksymalnie 300 zł. Zachęcamy do zapoznania się i skorzystania z oferty.


Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Żlobek Miejski w Katowicach, siedziba: Katowice, ul. Sokolska 26.

Zapamiętaj mnie (90 dni)