Aktualności

 

Resortowy Program Rozwoju Instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - MALUCH+

Uprzejmie informujemy, że w Żłobku Miejskim w Katowicach realizowany jest

'Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - MALUCH +'

Całkowita wartość programu: 184 080

Dofinansowanie: 230 100

 

                                                                                               


Uchwała Rady Miasta w sprawie opłat za żłobek w przypadku czasowego ograniczenia działalności

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 3 czerwca 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego (poz. 4378) opublikowana została Uchwała Nr XX/481/20 Rady Miasta Katowice z dnia 28 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim prowadzonym przez Miasto Katowice, wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki, maksymalnej wysokości opłaty za wydłużony wymiar opieki, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków częściowego zwolnienia z opłat.

Uchwała dostępna na stronie: http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2020/4378/akt.pdf  określa, że: 

'W przypadku czasowego ograniczenia działalności Żłobka Miejskiego w Katowicach, polegającego w szczególności na zawieszeniu sprawowania opieki oraz prowadzenia zajęć opiekuńczowychowawczych i edukacyjnych lub ograniczeniu dostępności miejsc w Żłobku Miejskim w Katowicach i związanym z tymi okolicznościami nieuczęszczaniem zapisanych dzieci do żłobka, z przyczyn za które nie ponosi odpowiedzialności żadna ze stron umowy, określającej zasady przyjęć i pobytu dziecka w Żłobku Miejskim w Katowicach, w szczególności jeżeli przyczyny te wynikają z siły wyższej, opłata za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Katowicach będzie rozliczana proporcjonalnie do okresu, w którym Żłobek Miejski w Katowicach sprawował opiekę nad dzieckiem

Uchwała weszła w życie z dniem ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego (czyli z dniem 3 czerwca 2020 r.) z mocą obowiązywania od dnia 1 marca 2020 r.

W związku z powyższym opłaty za pobyt dziecka w żłobku zostaną skorygowane od dnia 12 marca br. (pierwszy dzień zawieszenia sprawowania opieki), a nadpłaty zostaną zaliczone na poczet opłat za przyszłe miesiące.

Szczegółowe dane uzyskają Państwo w najbliższym czasie u Kierowników Oddziałów lub w dziale finansowo-księgowym administracji Żłobka Miejskiego w Katowicach.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności!


Zabawa i edukacja

Drodzy Rodzice!

W tym trudnym czasie, mimo zamknięcia Oddziałów, Żłobek Miejski w Katowicach nie zaprzestał działalności. Każdego dnia służymy pomocą we wszelkich sprawach związanych z opieką żłobkową (zgodnie z informacją zamieszczoną na naszej stronie głównej).

Pragniemy również w tym czasie realizować zajęcia zgodne z Rocznym Planem Zajęć opracowanym dla Oddziałów Żłobka Miejskiego.

Zachęcamy do korzystania z zakładki 'Zabawa i edukacja' gdzie znajdą Państwo propozycje zajęć tematycznych wraz z podpowiedziami w jaki sposób zrealizować je w warunkach domowych, a także wiele materiałów merytorycznych (do prac plastycznych, zajęć muzycznych itp.) przygotowanych przez personel naszych placówek. 

Życzymy miłej i owocnej edukacji przez zabawę!!!


Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Żlobek Miejski w Katowicach, siedziba: Katowice, ul. Sokolska 26.

Zapamiętaj mnie (90 dni)