Komunikaty 

 

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 3 czerwca 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego (poz. 4378) opublikowana została Uchwała Nr XX/481/20 Rady Miasta Katowice z dnia 28 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim prowadzonym przez Miasto Katowice, wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki, maksymalnej wysokości opłaty za wydłużony wymiar opieki, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków częściowego zwolnienia z opłat.

Uchwała dostępna na stronie: http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2020/4378/akt.pdf  określa, że: 

"W przypadku czasowego ograniczenia działalności Żłobka Miejskiego w Katowicach, polegającego w szczególności na zawieszeniu sprawowania opieki oraz prowadzenia zajęć opiekuńczowychowawczych i edukacyjnych lub ograniczeniu dostępności miejsc w Żłobku Miejskim w Katowicach i związanym z tymi okolicznościami nieuczęszczaniem zapisanych dzieci do żłobka, z przyczyn za które nie ponosi odpowiedzialności żadna ze stron umowy, określającej zasady przyjęć i pobytu dziecka w Żłobku Miejskim w Katowicach, w szczególności jeżeli przyczyny te wynikają z siły wyższej, opłata za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Katowicach będzie rozliczana proporcjonalnie do okresu, w którym Żłobek Miejski w Katowicach sprawował opiekę nad dzieckiem

Uchwała weszła w życie z dniem ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego (czyli z dniem 3 czerwca 2020 r.) z mocą obowiązywania od dnia 1 marca 2020 r.

W związku z powyższym opłaty za pobyt dziecka w żłobku zostaną skorygowane od dnia 12 marca br. (pierwszy dzień zawieszenia sprawowania opieki), a nadpłaty zostaną zaliczone na poczet opłat za przyszłe miesiące.

Szczegółowe dane uzyskają Państwo w najbliższym czasie u Kierowników Oddziałów lub w dziale finansowo-księgowym administracji Żłobka Miejskiego w Katowicach.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności!

 

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że Miasto Katowice opublikowało oficjalny komunikat dot. otwarcia Oddziałów Żłobka Miejskiego od dnia 1 czerwca 2020 r.

W komunikacie czytamy m.in.: Decyzja o otwarciu placówek edukacyjnych jest bardzo trudna. Wypełniliśmy wszelkie wytyczne sanitarne GIS w zakresie m.in. konieczności stosowania środków ochrony osobistej, takich jak maseczki, przyłbice, fartuchy, rękawiczki, płyny dezynfekujące czy też odkażania placówek i zasad bezpiecznego spożywania posiłków. Wdrożyliśmy także własne procedury, by zminimalizować ryzyko zarażenia koronawirusem. Trzeba jednak jasno powiedzieć, że podjęcia tych wszystkich restrykcyjnych działań minimalizuje ryzyko zachorowania, ale nie jest wstanie go w 100% wykluczyć – podkreśla prezydent Marcin Krupa. – Jednocześnie wytyczne GIS sprawiają, że do placówek edukacyjnych w czerwcu będziemy mogli przyjąć mniej dzieci, co oznacza, że nie dla wszystkich chętnych może wystarczyć miejsc. Przykładowo w żłobkach będziemy mogli przyjąć o 56% mniej dzieci w stosunku do łącznej liczby miejsc. Dlatego zarówno ze względów epidemicznych, jak i biorąc pod uwagę ograniczoną liczbę miejsc, apeluję do rodziców, którzy mają możliwość pozostawienia dzieci w domach, by nie posyłali ich do żłobków, przedszkoli i szkół. Te miejsca są najbardziej potrzebne dla rodzin, w których oboje rodzice pracują i nie mają możliwości zapewnienia opieki dla dzieci – w szczególności dotyczy to pracowników służby zdrowia oraz służb mundurowych – dodaje prezydent (cały komunikat jest dostępny tu: https://koronawirus.katowice.eu/komunikaty/katowice-odmrazaja-placowki-edukacyjne

Jednocześnie prosimy, aby przy przyprowadzaniu i odbieraniu dziecka z Oddziału Żłobka bezwględnie stosować się do wprowadzonych procedur oraz poleceń personelu.

Pozostałe informacje będą na bieżąco publikowane w dziale "Aktualności" oraz przekazywane przez Kierowników Oddziałów

 

 

Szanowni Państwo!!

Informujemy, że w związku ze wznowieniem funkcjonowania Oddziałów Żłobka Miejskiego, pełną obsługę wznowiła również Dyrekcja i Administracja Żłobka Miejskiego w Katowicach (oczywiście z zachowaniem wszystkich obostrzeń sanitarnych: m.in. konieczności noszenia maseczek, oddzielenia szybą poszczególnych stanowisk obsługi itp.).

Jeśli jednak jest to możliwe, prosimy o załatwianie wszystkich spraw nie wymagających osobistej obecności za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.  

 

Kontakty telefoniczne i adresy e:mail (Zakładka kontakt)

https://www.zlobek.katowice.pl/kontakt,i10.html 

 

Dyrekcja i Administracja sekretariat: (32) 253-96-77 sekretariat@zlobek.katowice.pl

Księgowość: (32) 496-65-54 ksiegowosc@zlobek.katowice

Kadry: (32) 496-46-05 kadry@zlobek.katowice.pl

Płace: (32) 496-21-72 place@zlobek.katowice.pl

System elektronicznego zapisu: (32) 496-77-21 biuro@zlobek.katowice.pl

Zapisz swojego 
Malucha

 

Zapoznaj się z ofertą poszczególnych placówek oraz warunkami opieki nad Twoim dzieckiem.

 

ZAPISZ!

 

Drodzy Rodzice/Opiekunowie!

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Poleceniem nr 8/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 11 marca 2020 r. dotyczącym zamknięcia żłobków i klubów malucha, Oddziały Żłobka Miejskiego w Katowicach będą zamknięte od 12 marca 2020 r. do odwołania.

 Dyrekcja Żłobka Miejskiego w Katowicach

KOMUNIKAT WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

Jak zapisać
Malucha
do żłobka?

Krok:

Jak działa Żłobek Katowice

 

  Zapewnienie dzieciom opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych.

    Zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności.

    Troska o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci przez zapewnienie im właściwej opieki, wyrabianie nawyków higieny życia codziennego oraz prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych.

 

WIĘCEJ

Formularz

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Żlobek Miejski w Katowicach, siedziba: Katowice, ul. Sokolska 26.

Zapamiętaj mnie (90 dni)