Grzegorzka 2

Oddział Żłobka Miejskiego przy ul. Grzegorzka 2

 

  Kierownik Oddziału: p. mgr Joanna Rasała

 

  Adres:  ul. Grzegorzka 2, 40-309 Katowice
  Telefon:  32 350 61 61
  E-mail:  grzegorzka@zlobek.katowice.pl