Informacja dot. zasad wnioskowania o zwrot opłat z tytułu dofinansowania pobytu dziecka w Oddziale Żłobka Miejskiego

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym (Dz. U. dnia 9 grudnia 2021 r. poz. 2270), a tym samym uzyskaniu przez Rodziców i opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do Oddziałów Żłobka Miejskiego możliwości dofinansowania pobytu dziecka w placówce (w zakresie opłaty miesięcznej),  informujemy, że Rodzice i opiekunowie dzieci mogą swobodnie zadysponować powstałą nadpłatą z tytułu opłat miesięcznych tj. wybrać jedną z  poniższych możliwości:

  • otrzymać zwrot środków finansowych, po przedstawieniu w Oddziale lub przesłaniu na adres ksiegowosc2@zlobek.katowice.pl wypełnionego i podpisanego skanu wniosku o zwrot nadpłaty zgodnie z wzorem dostępnym tu (wzór wniosku do pobrania)
  • pozostawić nadpłatę na poczet opłaty żywieniowej w następnych miesiącach korzystania przez dziecko z opieki żłobkowej (w tym przypadku bardzo prosimy o wpisanie tej deklaracji na listę dostępną u Kierownika Oddziału).

Szczegółowych informacji i wyjaśnień w tym zakresie udziela księgowość Żłobka Miejskiego

 

 

 

 

 

Plan przerw urlopowych Oddziałów Żłobka Miejskiego w roku 2022 

Lp Oddział Żłobka Miejskiego przy ulicy  Planowana przerwa urlopowa w roku 2022
1 Ligonia 43 lipiec
2 Szeptyckiego 1 sierpień
3 Ordona 3A sierpień
4 Bytomska 8A lipiec
5 Tysiąclecia 45 sierpień
6 Uniwersytecka 15 lipiec
7 Grzegorzka 2 sierpień
8 Zadole 24A lipiec
9 Marcinkowskiego 13 sierpień
10 Wojciecha 23A sierpień
11 Ciesielska 1 lipiec
12 Krzywoustego 9 lipiec
13 Boya-Żeleńskiego 30A sierpień

 

Oddział żłobka

ul. Ligonia 43

ul. Szeptyckiego 1

ul. Ordona 3A
ul. Bytomska 8A
ul. Tysiąclecia 45
ul. Uniwersytecka 15

ul. Grzegorzka 2

ul. Zadole 24A

ul. Wojciecha 23A

ul. Marcinkowskiego 13

ul. Ciesielska 1

ul. Boya-Żeleńskiego 30A

ul. Krzywoustego 9

 

                                                        

Ilość dostępnych miejsc

87 miejsc

52 miejsca

115 miejsc

52 miejsca

55 miejsc

155 miejsc

40 miejsc

111 miejsc

30 miejsc

70 miejsc

52 miejsca

80 miejsc

50 miejsc

Razem: 949 miejsc

 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Żlobek Miejski w Katowicach, siedziba: Katowice, ul. Sokolska 26.

Zapamiętaj mnie (90 dni)