Informacja

dotycząca zasad wnioskowania o zwrot opłat z tytułu dofinansowania

pobytu dziecka w Oddziale Żłobka Miejskiego

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym (Dz. U. dnia 9 grudnia 2021 r. poz. 2270), a tym samym uzyskaniu przez Rodziców i opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do Oddziałów Żłobka Miejskiego możliwości dofinansowania pobytu dziecka w placówce (w zakresie opłaty miesięcznej),  informujemy, że Rodzice i opiekunowie dzieci mogą swobodnie zadysponować powstałą nadpłatą z tytułu opłat miesięcznych tj. wybrać jedną z  poniższych możliwości:

  • otrzymać zwrot środków finansowych, po przedstawieniu w Oddziale lub przesłaniu na adres ksiegowosc2@zlobek.katowice.pl wypełnionego i podpisanego skanu wniosku o zwrot nadpłaty zgodnie z wzorem dostępnym tu (wzór wniosku do pobrania)
  • pozostawić nadpłatę na poczet opłaty żywieniowej w następnych miesiącach korzystania przez dziecko z opieki żłobkowej (w tym przypadku bardzo prosimy o wpisanie tej deklaracji na listę dostępną u Kierownika Oddziału).

Szczegółowych informacji i wyjaśnień w tym zakresie udziela księgowość Żłobka Miejskiego

 

 

 

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA ŻŁOBEK

 

Uprzejmie informujemy, że w Dzienniku Urzędowym Województwa  Śląskiego z dnia 1 lipca 2021 r. pod pozycją nr 4562 został opublikowany tekst Uchwały Nr XXXVI/801/21 Rady Miasta Katowice z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim prowadzonym przez Miasto Katowice, wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki, wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenie warunków częściowego zwolnienia z opłat. Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią dokumentu.

Tekst jest dostępny tu: http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2021/4562/akt.pd

Podstawą do skorzystania z częściowego zwolnienia z miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w wymiarze do 10 godzin dziennie, przewidzianego w w/w  Uchwale Rady Miasta Katowice jest złożenie przez Rodzica przed podpisaniem umowy, oświadczenia dotyczącego  miesięcznego dochodu netto na członka rodziny. 

 

Oświadczenie o wysokości dochodu w rodzinie - WZÓR do pobrania przez Rodzica

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan przerw urlopowych Oddziałów Żłobka Miejskiego w roku 2023 

Lp Oddział Żłobka Miejskiego przy ulicy:  Planowana przerwa urlopowa w roku 2023
1 Ligonia 43  SIERPIEŃ
2 Szeptyckiego 1   LIPIEC
3 Ordona 3A LIPIEC
4 Bytomska 8A SIERPIEŃ
5 Tysiąclecia  45 LIPIEC
6 Uniwersytecka 15 SIERPIEŃ
7 Grzegorzka 2  LIPIEC
8 Zadole 24A SIERPIEŃ
9 Marcinkowskiego 13 LIPIEC
10 Wojciecha 23A LIPIEC
11 Ciesielska 1  SIERPIEŃ
12 Krzywoustego 9   SIERPIEŃ
13 Boya-Żeleńskiego 30A LIPIEC
I                                   
Ilość dostępnych miejsc w Oddziałach Żłobka Miejskiego  

 

 

Oddział żłobka

ul. Ligonia 43

ul. Szeptyckiego 1

ul. Ordona 3A
ul. Bytomska 8A
ul. Tysiąclecia 45
ul. Uniwersytecka 15

ul. Grzegorzka 2

ul. Zadole 24A

ul. Wojciecha 23A

ul. Marcinkowskiego 13

ul. Ciesielska 1

ul. Boya-Żeleńskiego 30A

ul. Krzywoustego 9

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

Ilość dostępnych miejsc

87 miejsc

52 miejsca

115 miejsc

52 miejsca

55 miejsc

155 miejsc

40 miejsc

111 miejsc

30 miejsc

70 miejsc

52 miejsca

80 miejsc

50 miejsc

Razem: 949 miejsc

 

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Żlobek Miejski w Katowicach, siedziba: Katowice, ul. Sokolska 26.

Zapamiętaj mnie (90 dni)