Komunikaty 

 

 

 

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że Miasto Katowice opublikowało oficjalny komunikat dot. otwarcia Oddziałów Żłobka Miejskiego od dnia 1 czerwca 2020 r.

W komunikacie czytamy m.in.: Decyzja o otwarciu placówek edukacyjnych jest bardzo trudna. Wypełniliśmy wszelkie wytyczne sanitarne GIS w zakresie m.in. konieczności stosowania środków ochrony osobistej, takich jak maseczki, przyłbice, fartuchy, rękawiczki, płyny dezynfekujące czy też odkażania placówek i zasad bezpiecznego spożywania posiłków. Wdrożyliśmy także własne procedury, by zminimalizować ryzyko zarażenia koronawirusem. Trzeba jednak jasno powiedzieć, że podjęcia tych wszystkich restrykcyjnych działań minimalizuje ryzyko zachorowania, ale nie jest wstanie go w 100% wykluczyć – podkreśla prezydent Marcin Krupa. – Jednocześnie wytyczne GIS sprawiają, że do placówek edukacyjnych w czerwcu będziemy mogli przyjąć mniej dzieci, co oznacza, że nie dla wszystkich chętnych może wystarczyć miejsc. Przykładowo w żłobkach będziemy mogli przyjąć o 56% mniej dzieci w stosunku do łącznej liczby miejsc. Dlatego zarówno ze względów epidemicznych, jak i biorąc pod uwagę ograniczoną liczbę miejsc, apeluję do rodziców, którzy mają możliwość pozostawienia dzieci w domach, by nie posyłali ich do żłobków, przedszkoli i szkół. Te miejsca są najbardziej potrzebne dla rodzin, w których oboje rodzice pracują i nie mają możliwości zapewnienia opieki dla dzieci – w szczególności dotyczy to pracowników służby zdrowia oraz służb mundurowych – dodaje prezydent (cały komunikat jest dostępny tu: https://koronawirus.katowice.eu/komunikaty/katowice-odmrazaja-placowki-edukacyjne

Jednocześnie prosimy, aby przy przyprowadzaniu i odbieraniu dziecka z Oddziału Żłobka bezwględnie stosować się do wprowadzonych procedur oraz poleceń personelu.

Pozostałe informacje będą na bieżąco publikowane w dziale "Aktualności" oraz przekazywane przez Kierowników Oddziałów

 

 

Szanowni Państwo!

 W związku z planowanym przywróceniem możliwości sprawowania opieki nad dzieckiem w Oddziałach Żłobka Miejskiego, mając na uwadze obowiązujące przepisy ustawy o finansach publicznych jesteśmy zmuszeni, ze względów niezależnych od Miasta, prosić Państwa o wniesienie opłaty stałej za miesiąc maj 2020 r. w wysokości 135 zł (opłata za wyżywienie będzie pobierana w okresie późniejszym).

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku wejścia w życie Uchwały Rady Miasta Katowice, regulującej nowe zasady pobierania opłat za czas zawieszenia działalności żłobka, wyżej wymieniona opłata zostanie rozliczona zgodnie z Uchwałą, a nadpłata zaliczona na poczet kolejnych miesięcy.

 Bardzo przepraszamy za wszelkie niedogodności.

 

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że Prezydent Miasta Katowice, p. Marcin Krupa podjął decyzję o NIE OTWIERANIU Oddziałów Żłobka Miejskiego z dniem 6 maja 2020 r. Decyzja ta jest podyktowana troską o bezpieczeństwo mieszkańców, w szczególności najmłodszych, tym bardziej, że w Katowicach notuje się aktualnie wzrost dynamiki zachorowań na koronawirusa. Jeżeli sytuacja na to pozwoli, od 18 maja 2020 r. żłobki zostałyby otwarte dla dzieci, których rodzice wyraziliby wcześniej taką chęć. Z kolei od 24 maja, kiedy kończy się możliwość otrzymywania dodatkowych zasiłków opiekuńczych, żłobki powróciłyby do normalnego funkcjonowania (więcej informacji w artykule prasowym dostępnym na stronie Urzędu Miasta Katowice: https://www.katowice.eu/dla-mieszka%C5%84ca/aktualnosci?ItemID=4103&ListID={75169DCB-89EF-46CD-A876-165C1E838909} 

 

Szanowni Państwo!

W związku z podjęciem prac nad uchwałą Rady Miasta Katowice w sprawie proporcjonalnego pobierania opłat za czas zamknięcia Oddziałów Żłobka Miejskiego, informujemy, że na chwilę obecną, wniesiona opłata za miesiąc marzec, z powodu niekorzystania z placówek i zastosowania systemu ulg określonych w obecnie obowiązujących przepisach, została zaliczona na poczet opłaty stałej za miesiąc kwiecień. W przypadku podjęcia uchwały Rady Miasta Katowice, opłata zostanie powtórnie przeliczona, a Państwo zdecydują czy wpłacone środki rozliczyć na poczet kolejnych miesięcy czy dokonać ich zwrotu na konto.

 

Szanowni Państwo!!

W związku z działaniami profilaktycznymi, które mają zapobiegać szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce, Żłobek Miejski zawiesza od dnia 16.03.2020 r. bezpośrednią obsługę mieszkańców do odwołania.

Wszystkie sprawy prosimy załatwiać telefonicznie lub elektronicznie.

 

Kontakty telefoniczne i adresy e:mail (Zakładka kontakt)

https://www.zlobek.katowice.pl/kontakt,i10.html 

 

Dyrekcja i Administracja sekretariat: (32) 253-96-77 sekretariat@zlobek.katowice.pl

Księgowość: (32) 496-65-54 ksiegowosc@zlobek.katowice

Kadry: (32) 496-46-05 kadry@zlobek.katowice.pl

Płace: (32) 496-21-72 place@zlobek.katowice.pl

System elektronicznego zapisu: (32) 496-77-21 biuro@zlobek.katowice.pl

Zapisz swojego 
Malucha

 

Zapoznaj się z ofertą poszczególnych placówek oraz warunkami opieki nad Twoim dzieckiem.

 

ZAPISZ!

 

Drodzy Rodzice/Opiekunowie!

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Poleceniem nr 8/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 11 marca 2020 r. dotyczącym zamknięcia żłobków i klubów malucha, Oddziały Żłobka Miejskiego w Katowicach będą zamknięte od 12 marca 2020 r. do odwołania.

 Dyrekcja Żłobka Miejskiego w Katowicach

KOMUNIKAT WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

Jak zapisać
Malucha
do żłobka?

Krok:

Jak działa Żłobek Katowice

 

  Zapewnienie dzieciom opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych.

    Zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności.

    Troska o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci przez zapewnienie im właściwej opieki, wyrabianie nawyków higieny życia codziennego oraz prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych.

 

WIĘCEJ

Formularz

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Żlobek Miejski w Katowicach, siedziba: Katowice, ul. Sokolska 26.

Zapamiętaj mnie (90 dni)