Szanowni Państwo!

W dniu 24 marca 2020 r. Wojewoda Śląski - p. Jarosław Wieczorek wydał polecenie nr 40/2020 dla burmistrzów, wójtów i prezydentów miast w sprawie zamknięcia żłobków, klubów malucha i obiektów w których świadczona jest opieka na dziećmi w wieku do lat 3 na okres 26 marca - 10 kwietnia 2020 r.

Pełny tekst dokumentu dostępny jest tu:

 

 

Szanowni Państwo!!

W związku z działaniami profilaktycznymi, które mają zapobiegać szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce, Żłobek Miejski zawiesza od dnia 16.03.2020 r. bezpośrednią obsługę mieszkańców do odwołania.

Wszystkie sprawy prosimy załatwiać telefonicznie lub elektronicznie.

 

Kontakty telefoniczne i adresy e:mail (Zakładka kontakt)

https://www.zlobek.katowice.pl/kontakt,i10.html 

 

Dyrekcja i Administracja sekretariat: (32) 253-96-77 sekretariat@zlobek.katowice.pl

Księgowość: (32) 496-83-88 ksiegowosc@zlobek.katowice

Kadry: (32) 496-46-05 kadry@zlobek.katowice.pl

Płace: (32) 496-21-72 place@zlobek.katowice.pl

System elektronicznego zapisu: (32) 496-77-21 biuro@zlobek.katowice.pl

Zaświadczenia o uczęszczaniu do Oddziału Żłobka dla kandydata do przedszkola pod numerem tel: 32 496-77-21 od poiedziałku do piątku w godz: 7:30 do 15:30

 

Zapisz swojego 
Malucha

 

Zapoznaj się z ofertą poszczególnych placówek oraz warunkami opieki nad Twoim dzieckiem.

 

ZAPISZ!

 

Drodzy Rodzice/Opiekunowie!

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Poleceniem nr 8/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 11 marca 2020 r. dotyczącym zamknięcia żłobków i klubów malucha, Oddziały Żłobka Miejskiego w Katowicach będą zamknięte od 12 marca 2020 r. do odwołania.

 Dyrekcja Żłobka Miejskiego w Katowicach

KOMUNIKAT WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

Jak zapisać
Malucha
do żłobka?

Krok:

Jak działa Żłobek Katowice

 

  Zapewnienie dzieciom opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych.

    Zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności.

    Troska o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci przez zapewnienie im właściwej opieki, wyrabianie nawyków higieny życia codziennego oraz prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych.

 

WIĘCEJ

Formularz

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest SiteName, siedziba: CompanyAddress.