Aktualności

Ilość dostępnych miejsc w Oddziałach Żłobka Miejskiego

Oddział Żłobka Ilość dostępnych miejsc
ul. Ligonia 43 87 miejsc
ul. Szeptyckiego 1 52 miejsca
ul. Ordona 3A 115 miejsc
ul. Bytomska 8A 52 miejsca
ul. Tysiąclecia 45 55 miejsc
ul. Uniwersytecka 15 155 miejsc
ul. Grzegorzka 2 40 miejsc
ul. Zadole 24A 111 miejsc
ul. Wojciecha 23A 30 miejsc
ul. Marcinkowskiego 13 70 miejsc
ul. Ciesielska 1 52 miejsca
ul. Boya-Żeleńskiego 30A 80 miejsc
ul. Krzywoustego 9

62 miejsca

 

Razem: 961 miejsc

Informacja dotycząca zasad wnioskowania o zwrot opłat z tytułu dofinansowania pobytu dziecka w Oddziale Żłobka Miejskiego

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym (Dz. U. dnia 9 grudnia 2021 r. poz. 2270), a tym samym uzyskaniu przez Rodziców i opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do Oddziałów Żłobka Miejskiego możliwości dofinansowania pobytu dziecka w placówce (w zakresie opłaty miesięcznej),  informujemy, że Rodzice i opiekunowie dzieci mogą swobodnie zadysponować powstałą nadpłatą z tytułu opłat miesięcznych tj. wybrać jedną z  poniższych możliwości:

  • otrzymać zwrot środków finansowych, po przedstawieniu w Oddziale lub przesłaniu na adres ksiegowosc2@zlobek.katowice.pl wypełnionego i podpisanego skanu wniosku o zwrot nadpłaty zgodnie z wzorem dostępnym tu (wzór wniosku do pobrania)
  • pozostawić nadpłatę na poczet opłaty żywieniowej w następnych miesiącach korzystania przez dziecko z opieki żłobkowej (w tym przypadku bardzo prosimy o wpisanie tej deklaracji na listę dostępną u Kierownika Oddziału).

 

Szczegółowych informacji i wyjaśnień w tym zakresie udziela księgowość Żłobka Miejskiego

Wysokość opłaty za Żłobek

Uprzejmie informujemy, że w Dzienniku Urzędowym Województwa  Śląskiego z dnia 1 lipca 2021 r. pod pozycją nr 4562 został opublikowany tekst Uchwały Nr XXXVI/801/21 Rady Miasta Katowice z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim prowadzonym przez Miasto Katowice, wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki, wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenie warunków częściowego zwolnienia z opłat. Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią dokumentu.

Tekst jest dostępny tu: dzienniki.slask.eu/WDU_S/2021/4562/akt.pdf

Podstawą do skorzystania z częściowego zwolnienia z miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w wymiarze do 10 godzin dziennie, przewidzianego w w/w  Uchwale Rady Miasta Katowice jest złożenie przez Rodzica przed podpisaniem umowy, oświadczenia dotyczącego  miesięcznego dochodu netto na członka rodziny. 

 

Oświadczenie o wysokości dochodu w rodzinie - WZÓR do pobrania przez Rodzica

 

Uprzejmie informujemy również, że na mocy Uchwały Nr LV/1174/22 Rady Miasta Katowice z dnia z dnia 27 października 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim prowadzonym przez Miasto Katowice, wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki, wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenie warunków częściowego zwolnienia z opłat, od dnia 1 stycznia 2023 r. dzienna opłata za wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w wysokości 9,50 zł za każdy dzień korzystania z posiłków (pełny tekst uchwały Rady Miasta Katowice)