Aktualności

 

Komunikat Prezydenta Miasta Katowice w sprawie koronowirusa!!

Przetarg nieograniczony na Dostawę żywności do Oddziałów Żłobka Miejskiego

Żłobek Miejski w Katowicach ogłasza przetarg nieograniczony 'Dostawa żywności do Oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach z podziałem na 4 zadania. Nr sprawy: ZP.26.2.2020.MR”

Szczegółowe informacje pod linkiem: http://bip.zlobek.katowice.pl/start/zamowienia-publczne/zamowienia-publiczne-2020.html


Współpraca ze Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

Uprzejmie informujemy, że w styczniu br. Żłobek Miejski nawiązał współpracę ze Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną przy ul.

Sokolskiej 26 w Katowicach.

Współpraca dotyczy m.in.:

- organizowania na terenie poszczególnych Oddziałów konsultacji dla rodziców, prowadzonych przez zespół specjalistów tj.: psychologa, pedagoga i logopedę,

- wsparcie merytorycznego dla personelu Oddziałów,

- prowadzenia zajęć i obserwacji dzieci w grupach dziecięcych (po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci).

W razie potrzeby rodzice/opiekunowie będą mieli możliwość pogłębienia diagnozy na terenie Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  przy ul. Sokolskiej 26 w Katowicach.

Bliższe informacje można uzyskać u Kierowników Oddziałów oraz w Administracji Żłobka Miejskiego przy ul. Sokolskiej 26.


Informacje i zalecenia związane z koronawirusem SARS-Cov-2

Poniżej (za stroną Główengo Inspektora Sanitarnego) publikujemy podstawowe informacje na temat koronowirusa SARS-Cov-2.
Nadmieniamy, że aktualizacja informacji w tym zakresie jest dostępna na stronie https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

Zachęcamy do śledzenia bieżących komunikatów.

 

Podstawowe środki ochronne przeciwko nowemu koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19 (Opracowano na podstawie danych WHO, ECDC i CDC)

Główny Inspektorat Sanitarny, Warszawa Aktualizacja na dzień 21 lutego 2020 r.


Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane te zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie  dokonano potwierdzenia laboratoryjnego.

Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon, są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Najwięcej potwierdzonych przypadków zakażenia nowym koronawirusem zarejestrowano w Chinach (99%), głównie w prowincji Hubei. Pozostałe osoby „zawlekły” wirusa do innych krajów Azji, Europy, Oceanii i Ameryki Północnej
i zakaziły (np. w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii) kolejne osoby.

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane poniżej. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku).

 

ZALECENIA

Często myj ręce
Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania
Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).

Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby.

Zachowaj bezpieczną odległość
Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.

Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust
Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej
Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej zgodnie z  informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie
Dlaczego? Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy,  koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin
Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin, pamiętaj
o stosowaniu podstawowych zasad ochrony podczas kaszlu, kichania oraz higieny rąk i pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

 

Chroń siebie i innych przed zachorowaniem

Nie zaleca się używania masek na twarz przez zdrowych ludzi w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2

Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego.  Jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy kichania (patrz wyżej) oraz unikaniem bliskiego kontaktu
z innymi ludźmi (co najmniej 1 metr odległości).

Światowa Organizacja Zdrowia doradza racjonalne stosowanie maseczek.

Używaj  maseczek tylko wtedy, gdy masz objawy ze strony układu oddechowego (kaszel lub kichanie), podejrzewasz u siebie infekcję SARS-Cov-2 przebiegającą z łagodnymi objawami lub opiekujesz się osobą z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2.

Podejrzenie zakażenie SARS-Cov-2 jest powiązane:

– z podróżowaniem po obszarze Chin, w którym zgłoszono przypadki zakażenia SARS-Cov-2,
lub
– bliskim kontaktem z kimś, kto podróżował po Chinach i ma objawy ze strony układu oddechowego.

Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) ocenia, iż ryzyko zakażenia SARS-CoV-2 dla obywateli UE/EOG i Wielkiej Brytanii przebywających w Europie jest obecnie niskie.

Zachęcamy do zapoznania się informacjami zamieszczanymi  na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego pod adresem www.gis.gov.pl, m.in. „Komunikat dla podróżujących”, „Zasady postępowania epidemiologicznego i medycznego w związku z ryzykiem zawleczenia na obszar Polski nowego koronawirusa (SARS-CoV-2)”” oraz „ Zasady postępowania w PODRÓŻY LOTNICZEJ oraz w portach lotniczych w związku z ryzykiem zawleczenia na obszar Polski nowego koronawirusa (SARS-CoV-2)”.  Zachęcamy również do odwiedzania strony Głównego Inspektoratu Sanitarnego na Facebooku, gdzie zamieszczane są najnowsze informacje.


Przetarg nieograniczony na Dostawę żywności do Oddziałów Żłobka Miejskiego

Żłobek Miejski w Katowicach ogłasza przetarg nieograniczony na  Dostawę żywności do Oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach z podziałem na 8 zadań. Nr sprawy: ZP.26.1.2020.MR. 

Szczegółowy opis zamówienia jest dostępny na stronie BiP Żłobka Miejskiego: 

http://bip.zlobek.katowice.pl


Przetarg nieograniczony na dostawę żywności do Oddziałów Żłobka Miejskiego

Informujemy, że został ogłoszony przetarg nieograniczony na  Dostawę żywności do Oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach z podziałem na 6 zadań. Nr sprawy: ZP.26.1.2019.MR. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wraz z adresem linka www.bip.zlobek.katowice.pl/start/zamowienia-publiczne.html


Dodatkowe 50 miejsc dotowanych przez Miasto Katowice

Na podstawie informacji udostępnionej nam przez Urząd Miasta Katowice (tu zapoznasz się z pełnym tekstem) informujemy, że Miasto Katowice przyznało dotację na dodatkowych 50 miejsc opieki żłobkowej dla dzieci z Katowic. Podmiotem prowadzącym jest BEMA EDUKACJA Sp. z o.o. w Katowicach przy ul. Fitelberga 4, prowadząca żłobek AKADEMIA MACLUCHA 'PUCHATKOWO' przy ul. Huculskiej 7 w Katowicach. Miesięczny koszt po stronie rodzica wynosi maksymalnie 300 zł. Zachęcamy do zapoznania się i skorzystania z oferty.


Nowe kryteria naboru

Z przyjemnością informujemy, że od dnia 1 marca 2018 r. w Katowicach będą obowiązywały dodatkowe kryteria przy naborze do Oddziałów Żłobka Miejskiego. Jeżeli przynajmniej jeden z rodziców lub opiekunów prawnych odprowadza w Katowicach podatek, podczas ubiegania się o miejsce w żłobku otrzyma dodatkowych 50 punktów na dziecko. Dodatkową preferencją w ubieganiu się o miejsce w żłobku objęte zostały także dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności które otrzymają dodatkowych 7 punktów.

 

Uchwałę w sprawie wchodzących w życie zmian podjęli katowiccy radni 14 grudnia 2017 roku. Poza nowymi kryteriami – zostaje utrzymana dotychczasowa punktacja w rekrutacji do żłobka – przykładowo dla kryteriów: dziecko wychowywane przez samotnego rodzica lub opiekuna prawnego, pracującego, studiującego, uczącego się w trybie dziennym – 20 pkt; dziecko, którego rodzice / opiekunowie prawni oboje pracują, studiują, uczą się w trybie dziennym – 18 pkt; dziecko rodziców / opiekunów prawnych, wobec których obojga orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź równoważny stopień niepełnosprawności – 15 pkt.

 

W najbliższym czasie każdy z rodziców (opiekunów) zarejestrowany w systemie elektronicznego zostanie poproszony o dokonanie elektronicznej aktualizacji wniosku. Dotychczasowe punkty (np. za czas oczekiwania) zostaną zachowane.

 


Ujednolicenie sposobu monitorowania dzieci

Uprzejmie informujemy, że od 01.09.2012 r. ujednolicono dokumentację dotyczącą monitoringu, obserwacji i oceny rozwoju dzieci we wszystkich Oddziałach Żłobka Miejskiego w Katowicach. Dla każdej grupy wiekowej wprowadzono plany roczne w podziale na poszczególne tygodnie. Ujednolicono procedury pielęgnacji dzieci do roku i powyżej roku a także arkusze informacji dotyczących dziennego pobytu dzieci w Oddziałach Żłobka Miejskiego i w grupach dziecięcych.

Powyższa dokumentacja jest do wglądu rodziców w każdym Oddziale Żłobka Miejskiego a także w Administracji Żłobka Miejskiego przy ul. Sokolskiej 26


Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Żlobek Miejski w Katowicach, siedziba: Katowice, ul. Sokolska 26.

Zapamiętaj mnie (90 dni)