Aktualności

Plan przerw urlopowych Oddziałów Żłobka Miejskiego w roku 2024

Poniżej zamieszczamy plan przerw urlopowych Oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach w roku 2024

Zaznaczamy, że z przyczyn niezależnych od Żłobka Miejskiego poniższy plan może ulec zmianie.

 

Plan przerw urlopowych dla Oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach na rok 2024

Oddział Żłobka Miejskiego przy ulicy

Miesiąc przerwy wakacyjnej

ul. Ligonia 43

LIPIEC

ul. Szeptyckiego 1

SIERPIEŃ

ul. Ordona 3A

SIERPIEŃ

ul. Bytomska 8A

LIPIEC

ul. Tysiąclecia 45

SIERPIEŃ

ul. Uniwersytecka 15

LIPIEC

ul. Grzegorzka 2

SIERPIEŃ

ul. Zadole 24A

LIPIEC

ul. Marcinkowskiego 13

SIERPIEŃ

ul. Wojciecha 23A

SIERPIEŃ

ul. Ciesielska 1

LIPIEC

al. Krzywoustego 9

LIPIEC

ul. Boya-Żeleńskiego 30A

SIERPIEŃ

Dzień Dziecka 01.06.2024

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji ze spotkania plenerowego z okazji Dnia Dziecka, ktore miało miejsce 01.06.2024 r. 

Zapraszamy również do obejrzenia krótkiej relacji filmowej z tej imprezy - DZIEŃ DZIECKA

 

 

 

 

 

Galeria zdjęć

Zmiana organizacji funkcjonowania Oddziału ŻM przy ul. Tysiąclecia 45

Drodzy Rodzice i Opiekunowie dzieci uczęszczających do Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Tysiąclecia 45!

 

Żłobek Miejski w Katowicach nieustannie podejmuje działania zmierzające do podniesienia poziomu bezpieczeństwa

i komfortu dzieci przebywających w Oddziałach Żłobka Miejskiego.

 Ze względu na zmiany ustawowe w zakresie wymogów ochrony przeciwpożarowej i podniesienie poziomu bezpieczeństwa konieczne jest wykonanie prac dostosowujących Oddział przy ul. Tysiąclecia 45 do w/w przepisów.

Niestety rodzaj i zakres planowanych prac nie pozwalają na przeprowadzenie wszystkich czynności  w okresie przerwy urlopowej Oddziału.  Aby zapewnić ciągłość opieki żłobkowej dla Państwa dzieci w okresie  od dnia 1 maja do 31 lipca 2024 r.,  działalność Oddziału przy ul. Tysiąclecia 45 zostanie tymczasowo przeniesiona do Oddziału Żłobka Miejskiego przy Al. Krzywoustego 9.

 

Jednocześnie informujemy, że:

  1. Zasady funkcjonowania placówek w okresie tymczasowego przeniesienia do innej lokalizacji zostały szczegółowo omówione i uzgodnione z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Katowicach.
  2. Utrzymane zostaną właściwe standardy sprawowania opieki nad Państwa dziećmi. Opiekę będzie dalej sprawował dotychczasowy personel Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Tysiąclecia 45.
  3. Niezwłocznie po zakończeniu prac (po przerwie urlopowej w miesiącu sierpniu) Oddział przy ul. Tysiąclecia 45 rozpocznie funkcjonowanie w swojej lokalizacji.

 

W razie jakichkolwiek pytań odnośnie szczegółow dotyczących zmian organizacyjnych uprzejmie prosimy o bezpośredni kontakt z Kierownikami Oddziałów:

  1. Kierownik Oddziału Żłobka Miejskiego w Katowicach przy ul. Tysiąclecia 45 – Pani mgr Marzanna Gutwerska - tel. 32 254 50 11,
  2. Kierownik Oddziału Żłobka Miejskiego w Katowicach przy Al. Krzywoustego 9 – Pani mgr Anna Glica - tel. 32 258 60 53.

 

Licząc na Państwa zrozumienie bardzo przepraszamy za wszelkie niedogodności.

  

Dyrekcja Żłobka Miejskiego

Ilość dostępnych miejsc w Oddziałach Żłobka Miejskiego

Oddział Żłobka Ilość dostępnych miejsc
ul. Ligonia 43 87 miejsc
ul. Szeptyckiego 1 52 miejsca
ul. Ordona 3A 115 miejsc
ul. Bytomska 8A 52 miejsca
ul. Tysiąclecia 45 55 miejsc
ul. Uniwersytecka 15 155 miejsc
ul. Grzegorzka 2 40 miejsc
ul. Zadole 24A 111 miejsc
ul. Wojciecha 23A 30 miejsc
ul. Marcinkowskiego 13 70 miejsc
ul. Ciesielska 1 52 miejsca
ul. Boya-Żeleńskiego 30A 80 miejsc
ul. Krzywoustego 9

62 miejsca

 

Razem: 961 miejsc

Informacja dotycząca zasad wnioskowania o zwrot opłat z tytułu dofinansowania pobytu dziecka w Oddziale Żłobka Miejskiego

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym (Dz. U. dnia 9 grudnia 2021 r. poz. 2270), a tym samym uzyskaniu przez Rodziców i opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do Oddziałów Żłobka Miejskiego możliwości dofinansowania pobytu dziecka w placówce (w zakresie opłaty miesięcznej),  informujemy, że Rodzice i opiekunowie dzieci mogą swobodnie zadysponować powstałą nadpłatą z tytułu opłat miesięcznych tj. wybrać jedną z  poniższych możliwości:

  • otrzymać zwrot środków finansowych, po przedstawieniu w Oddziale lub przesłaniu na adres ksiegowosc2@zlobek.katowice.pl wypełnionego i podpisanego skanu wniosku o zwrot nadpłaty zgodnie z wzorem dostępnym tu (wzór wniosku do pobrania)
  • pozostawić nadpłatę na poczet opłaty żywieniowej w następnych miesiącach korzystania przez dziecko z opieki żłobkowej (w tym przypadku bardzo prosimy o wpisanie tej deklaracji na listę dostępną u Kierownika Oddziału).

 

Szczegółowych informacji i wyjaśnień w tym zakresie udziela księgowość Żłobka Miejskiego