Aktualności

 

14 sierpnia 2020 r. - dzień wolny za święto

Szanowni Państwo!

Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym Dyrektora Żłobka Miejskiego Nr 42/2019 z dnia 15.11. 2019 r. w sprawie określenia dni wolnych od pracy w roku 2020, dniem wolnym za święto przypadające w sobotę (15.08.2020 r.), jest dzień poprzedzający to święto, czyli piątek, 14.08.2020 r.

Przepraszamy za niedogodności!


Dostępność Oddziałów Żłobka Miejskiego w czasie wakacji

Szanowni Państwo! 

 

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na trudną sytuację w jakiej znaleźli się rodzice najmniejszych mieszkańców Katowic w związku z ogłoszonym stanem epidemii w kraju oraz wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, Prezydent Katowic - Pan Marcin Krupa, podjął decyzję o udostępnieniu wszystkich Oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach przez cały okres wakacji.

 

Dostępność usług żłobkowych została określona z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Opieka będzie świadczona zgodnie z poniższym wykazem.

 

Oddział Żłobka Miejskiego w Katowicach

Lipiec

Sierpień

Ligonia 43

7:00-16:00

6:00-17:00

Szeptyckiego 1

6:00-17:00

7:00-16:00

Ordona 3A

6:00-17:00

7:00-16:00

Bytomska 8A

7:00-16:00

6:00-17:00

Tysiąclecia 45

6:00-17:00

7:00-16:00

Uniwersytecka 15

7:00-16:00

6:00-17:00

Grzegorzka 2

6:00-17:00

7:00-16:00

Zadole 24A

7:00-16:00

6:00-17:00

Marcinkowskiego 13

6:00-17:00

7:00-16:00

Wojciecha 23A

6:00-17:00

7:00-16:00

Ciesielska 1

7:00-16:00

6:00-17:00

Al. Krzywoustego 9

7:00-16:00

6:00-17:00

T. Boya-Żeleńskiego 30A

6:00-17:00

7:00-16:00

 

Należy podkreślić, że wszystkie Oddziały Żłobka Miejskiego spełniają wytyczne sanitarne GIS w zakresie m.in. konieczności stosowania środków ochrony osobistej, takich jak maseczki, przyłbice, fartuchy, rękawiczki, płyny dezynfekujące czy zasad dezynfekcji placówek i bezpiecznego spożywania posiłków. Dodatkowo wdrożono specjalne procedury, mające na celu zminimalizowanie ryzyka zarażenia koronawirusem. 

 

 


Uchwała Rady Miasta w sprawie opłat za żłobek

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 3 czerwca 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego (poz. 4378) opublikowana została Uchwała Nr XX/481/20 Rady Miasta Katowice z dnia 28 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim prowadzonym przez Miasto Katowice, wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki, maksymalnej wysokości opłaty za wydłużony wymiar opieki, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków częściowego zwolnienia z opłat.

Uchwała dostępna na stronie: http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2020/4378/akt.pdf  określa, że: 

'W przypadku czasowego ograniczenia działalności Żłobka Miejskiego w Katowicach, polegającego w szczególności na zawieszeniu sprawowania opieki oraz prowadzenia zajęć opiekuńczowychowawczych i edukacyjnych lub ograniczeniu dostępności miejsc w Żłobku Miejskim w Katowicach i związanym z tymi okolicznościami nieuczęszczaniem zapisanych dzieci do żłobka, z przyczyn za które nie ponosi odpowiedzialności żadna ze stron umowy, określającej zasady przyjęć i pobytu dziecka w Żłobku Miejskim w Katowicach, w szczególności jeżeli przyczyny te wynikają z siły wyższej, opłata za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Katowicach będzie rozliczana proporcjonalnie do okresu, w którym Żłobek Miejski w Katowicach sprawował opiekę nad dzieckiem

Uchwała weszła w życie z dniem ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego (czyli z dniem 3 czerwca 2020 r.) z mocą obowiązywania od dnia 1 marca 2020 r.

W związku z powyższym opłaty za pobyt dziecka w żłobku zostaną skorygowane od dnia 12 marca br. (pierwszy dzień zawieszenia sprawowania opieki), a nadpłaty zostaną zaliczone na poczet opłat za przyszłe miesiące.

Szczegółowe dane uzyskają Państwo w najbliższym czasie u Kierowników Oddziałów lub w dziale finansowo-księgowym administracji Żłobka Miejskiego w Katowicach.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności!


Zapraszamy od 1 czerwca 2020 r. do Oddziałów Żłobka Miejskiego

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że Miasto Katowice opublikowało oficjalny komunikat dot. otwarcia Oddziałów Żłobka Miejskiego od dnia 1 czerwca 2020 r.

W komunikacie czytamy m.in.: Decyzja o otwarciu placówek edukacyjnych jest bardzo trudna. Wypełniliśmy wszelkie wytyczne sanitarne GIS w zakresie m.in. konieczności stosowania środków ochrony osobistej, takich jak maseczki, przyłbice, fartuchy, rękawiczki, płyny dezynfekujące czy też odkażania placówek i zasad bezpiecznego spożywania posiłków. Wdrożyliśmy także własne procedury, by zminimalizować ryzyko zarażenia koronawirusem. Trzeba jednak jasno powiedzieć, że podjęcia tych wszystkich restrykcyjnych działań minimalizuje ryzyko zachorowania, ale nie jest wstanie go w 100% wykluczyć – podkreśla prezydent Marcin Krupa. – Jednocześnie wytyczne GIS sprawiają, że do placówek edukacyjnych w czerwcu będziemy mogli przyjąć mniej dzieci, co oznacza, że nie dla wszystkich chętnych może wystarczyć miejsc. Przykładowo w żłobkach będziemy mogli przyjąć o 56% mniej dzieci w stosunku do łącznej liczby miejsc. Dlatego zarówno ze względów epidemicznych, jak i biorąc pod uwagę ograniczoną liczbę miejsc, apeluję do rodziców, którzy mają możliwość pozostawienia dzieci w domach, by nie posyłali ich do żłobków, przedszkoli i szkół. Te miejsca są najbardziej potrzebne dla rodzin, w których oboje rodzice pracują i nie mają możliwości zapewnienia opieki dla dzieci – w szczególności dotyczy to pracowników służby zdrowia oraz służb mundurowych – dodaje prezydent (cały komunikat jest dostępny tu: https://koronawirus.katowice.eu/komunikaty/katowice-odmrazaja-placowki-edukacyjne

Jednocześnie prosimy, aby przy przyprowadzaniu i odbieraniu dziecka z Oddziału Żłobka bezwględnie stosować się do wprowadzonych procedur oraz poleceń personelu.

Pozostałe informacje będą na bieżąco publikowane w dziale 'Aktualności' oraz przekazywane przez Kierowników Oddziałów


Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 kwietnia 2020 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie art. 6a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326, z późn. zm.),  wydał  rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Na mocy tego rozporządzenia działanie żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów pozostało zawieszone do 3 maja 2020 r.

Pod tym linkiem publikujemy pełny tekst tego aktu prawnego


Polecenie Wojewody w sprawie zamknięcia żłobków

W dniu 24 marca 2020 r. Wojewoda Śląski - p. Jarosław Wieczorek wydał polecenie nr 40/2020 dla burmistrzów, wójtów i prezydentów miast w sprawie zamknięcia żłobków, klubów malucha i obiektów w których świadczona jest opieka na dziećmi w wieku do lat 3 na okres 26 marca - 10 kwietnia 2020 r.

Pełny tekst dokumentu dostępny jest tu:

 

 


Zabawa i edukacja

Drodzy Rodzice!

W tym trudnym czasie, mimo zamknięcia Oddziałów, Żłobek Miejski w Katowicach nie zaprzestał działalności. Każdego dnia służymy pomocą we wszelkich sprawach związanych z opieką żłobkową (zgodnie z informacją zamieszczoną na naszej stronie głównej).

Pragniemy również w tym czasie realizować zajęcia zgodne z Rocznym Planem Zajęć opracowanym dla Oddziałów Żłobka Miejskiego.

Zachęcamy do korzystania z zakładki 'Zabawa i edukacja' gdzie znajdą Państwo propozycje zajęć tematycznych wraz z podpowiedziami w jaki sposób zrealizować je w warunkach domowych, a także wiele materiałów merytorycznych (do prac plastycznych, zajęć muzycznych itp.) przygotowanych przez personel naszych placówek. 

Życzymy miłej i owocnej edukacji przez zabawę!!!


Odpłatność za miesiąc kwiecień 2020 r.

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że w związku z podjęciem prac nad uchwałą Rady Miasta Katowice w sprawie proporcjonalnego pobierania opłat za czas zamknięcia Oddziałów Żłobka Miejskiego, informujemy, że na chwilę obecną, wniesiona opłata za miesiąc marzec, z powodu niekorzystania z placówek i zastosowania systemu ulg określonych w obecnie obowiązujących przepisach, została zaliczona na poczet opłaty stałej za miesiąc kwiecień. W przypadku podjęcia uchwały Rady Miasta Katowice, opłata zostanie powtórnie przeliczona, a Państwo zdecydują czy wpłacone środki rozliczyć na poczet kolejnych miesięcy czy dokonać ich zwrotu na konto.


Opłata w czasie zamknięcia Oddziałów

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że Prezydent Miasta Katowice polecił, by pilnie przygotować projekt uchwały w celu umożliwienia proporcjonalnego przeliczenia opłaty stałej pobieranej od rodziców w Żłobku Miejskim w Katowicach, za okres jego zamknięcia z powodu koronawirusa.

O szczegółach będziemy informować na bieżąco.


Profilaktyka przeciwko koronawirusowi. FILM

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Żlobek Miejski w Katowicach, siedziba: Katowice, ul. Sokolska 26.

Zapamiętaj mnie (90 dni)